İslam Archive

Ebu Cehil Kimdir, Ebu Cehil Nasıl Öldürüldü?

Yaklaşık 570’te Mekke’de doğdu. İslam kaynaklarında Amr bin Hişam el Muğira olarak da geçen, bir zamanların Mekke lideri Ebu Cehil; zeki ve bilgili biri olmasına rağmen İslamiyete olan düşmanca tavırlarından ötürü “Cehaletin Babası” künyesini alır. Kureyş kabilesi tarafından “ebû’l-hakem” olarak da bilinir ve çok ...Read More

Bakıllani Hakkında Bilinmeyenler

Bakıllani (Ebu Bekir Muhammed Bin Et-tayyib Bin Muhammed Cafer El-Bakıllani) kimdir ve neler yapmıştır? Bakıllani eserleri, hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler. Tam adı Ebu Bekir Muhammed Bin Et-tayyib Bin Muhammed Cafer El-Bakıllani olan Arap düşünür Bakıllani, 949’da Basra’da Dünyaya gelir. İslam kelamcılarının en ünlülerinden birisi ...Read More

Kabir Azabı ve Kabir Hayatı Hakkında Bilgiler

Kabir azabı ve paralelindeki kabir hayatı var mı suali yüzyıllar boyu tartışılmış, halen tartışılagelmektedir; ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğu ise kabir azabının hak ve gerçek hususunda ittifakla birleşmişlerdir. Şüphesiz kabirde herkesin azabı aynı derecede uygulanmayacaktır. Azap şeklinin mahiyeti hakkında da rivayetler mevcuttur. Bu konudaki ...Read More

İmanın Şartları Nelerdir?

Allah’a inanmak. Meleklere inanmak. Kutsal kitaplara inanmak. Peygamberlere inanmak. Ahirete inanmak. Kaza ve kadere inanmak. Allah’a inanmak: Allah (CC)’a asla ortak koşmamak, Allah’dan (CC) başka bir tanrı tanımamak, Ondan başkasına kulluk etmemektir. Enbiya Suresinin 25. ayeti şöyle der: «Ya Muhammedi Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ...Read More

Hz. Ali Hakkında Bilinmeyenler

599 senesinde Mekke’de dünyaya gelmiş; 661’de ise Kufe’de hakka yürüyen Hz. Ali (Ali bin Ebû Talib), Sünni İslam inancına göre dört halifenin sonuncusu, Şii İslama göre ise ilk imam ve İslam Peygamberinin hak varisidir. Dönemin İslam Devlet’ini 656-661 seneleri arasında idare eden Hz. Ali, peygamberimiz ...Read More

Hz. Muhammed’in Soyu, Ailesi ve Doğumu

İslam Peygamberinin soyu, yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnan üzerinden Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e kadar dayanmaktadır. Bu sebeple Hz. Muhammed’in de mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler verilmiştir. Hz. Peygamber’in Adnân’a kadar soy kütüğü kesin ve tam olarak bilinmekte olup ...Read More

Define ve Definecilik Hakkında Bilgiler

İslam hukukuna göre defineler ve gömüler; işaret taşımayan defineler, cahiliye yani eski devirden kalanlar ve herhangi bir işaret bulundurmayan defineler olarak üç kısımda incelenir – buna göre taksim edilirdi. Define; toprak altına çeşitli zaman dilimleri içinde gizlenmiş; külçe altın, madeni para, gümüş ve kıymetli metalar olarak ...Read More

PKK’nın Şehit Ettiği İlk Askerimiz

Eruh İlçe Jandarma Komutanlığında 21.00 nöbetini tutan Onbaşı Süleyman Aydın; Erzincan Mertekli kazasında sevenlerinin dualarıyla yatmakta olan bir asker. 1962 doğumludur ve ilk şehidimizdir.. 15 Ağustos 1984 Eruh Şemdinli baskınlarında vatan savunması sırasında şehit oldu. Kurtuluş savaşında Yunana ilk kurşunu gönderen meşhur gazeteci Hasan ...Read More

Vahhabilik Hakkında Bilinmeyenler

Vahhabilik; 18. yy’da İngiliz ajanlarından Muhammed bin Abdülvahhab tarafından kurulmuş, 19. yüzyılda yok ise olma tehlikesi dahi geçirmiş, dini ve siyasi bir ABD bedevisi mezhebidir. Arap dünyasında İslam’ın Dünyevi kaygılarla bozulduğu düşüncesinden ortaya çıktı. Hambeli mezhebinin yorumlarını aşırı tutucu biçimde temeline alan Abdülvahhab’a göre ...Read More

Sünnilik Hakkında Özet Bilgiler

Müslümanların ve nüfuslarının neredeyse yüzde 92’sini teşkil eden Sünnilik ya da Ehli Sünnet inancı, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (SAV) koyduğu kuralların tümüne kayıtsız uyanlara denmektedir. Ortaya çıktıkları çıkış sırasına göre; Hanefilik, Mâlikilik, Şafiilik, Hanbelilik olarak 4 fıkhi mezhebe ayrılmaktadır. Liberalden kısmen daha muhafazakara doğru da; ...Read More

Cinlerden Korunma Yöntemleri

İnsan günlük yaşamında düzenli olarak abdestli olması halinde, onlardan kısmen korunabileceği gibi, buna namaz, zikir ve diğer duaları da ilave ederse, korunma konusunda kendini biraz daha yüksek oranda sağlama alacaktır. Cinler korkutmayı, vesvese ile şüphelere düşürmeyi, aciz ve çaresiz bırakmayı sever  yalvarılmasından ve bir ...Read More