Çıkarılmış En Büyük Elmas

60 milyon doların üzerinde değere sahip, “1.111 karatlık çıkarılmış en büyük elmas”, Lucara Diamond Corp. tarafından çıkarıldı. Yaklaşık bir tenis topu Büyüklüğündeki IIa tipi kıymetli taş, 80 milyar dolarlık elmas endüstrisinde şok etkisi yarattı. Tabi daha büyüğü de var. 1905’te Güney Afrika’da bulunan 3106 karatlık Cullinan’ın ardından çıkarılış en büyük elmas olarak kayıtlara geçti. Parçalara…

Bektaşilik Nedir?

Hacı Bektaş Velî’nin düşünceleri çevresinde oluşan ve balım sultan tarafından kurulan tarikat Bektaşilik, Mürşid olarak HZ Muhammedi’i , rehber olarak HZ Ali’yi ve pir olarak da Hacı Bektaşi Veli’yi alır. Bektaşi geleneğine göre Hacı Bektaş, Orhan Gazi zamanında Yeniçeri ocağına dua etmiş, Yeniçerilerce pir tanınmıştır. Bu inanış dolayısıyla yeniçeri askerine “Taife-i Bektaşiyan”, Yeniçeri ağasına da “Ağa-yı…

Tesettür Nedir Sorusuna Cevaplar

İslami giyinme kurallarını anlatan bir deyim olarak dilimize yerleşen tesettür, sanılanın aksine İslam’a özgü değildir. Yine’de “örtünmek” anlamında kullanılır ve bilinir. TDK sözlüğünde ise tesettür tanımı “erkekten kaçma, saklanma, örtünme” olarak geçiyor. Örtmek ve örtünmek anlamında “setr” kökünden Arapça bir kelimedir. Allah’ın (CC) Settar ismi de bu kökten gelir. Günahları, hataları, kusurları çokça örten demektir.…

Empresyonizm Nedir?

Aydınlanmanın romantik tarafı üzerine oturan, geçmişin kalıp ve biçimlerini reddeden bir akımdır. Bu akımdaki ressamlar; resmetmez, fotoğraflamaz, sadece izlenimini verirler. Bu izlenimi verebilmek için de küçük bir çayırı 300 renk, küçük bir burnu 10,000 fırça darbesi ile bezerler. Öncüleri; Vincent Van Gogh, Edgar Degas, Alfred Sisley, Monet, Manet, Toulouse Lautrec, Renoir, Gaugin ve Paul Cezanne’dır. Dönemin ünlü Fransız…

Libido Nedir?

Freud’un ilk makalelerinde cinsel ağırlıklı bir anlam barındırırken, sonraki yazılarında içgüdü teorisinde yaptığı değişiklere bağlı olarak, her türlü ruhsal enerjiyi içeren ve hem yasam hem de olum içgüdüsünü kapsayan bir kavram olarak kullanılmıştır. Latince olan sözcük, genel olarak istek ve dürtü anlamı taşır. Sanıldığının aksine libido, cinsel istek değildir. Bir yöne kanalize edilmeyi bekleyen yaşama enerjisidir.…