Ordinaryüs Profesör Nedir, Nasıl Olunur?

professor3Profesörlerin Hocası ya da ‘hocaların hocası’ manasına da gelen “Ordinaryüs Profesör”, 1933 reformu ile temelleri atılmış, 1981 senesinde çıkarılan 2547 sayılı YÖK ile lağvedilmiş akademik ve popüler bir unvandır. Şimdilerde devam etse, yandaşa ve siyasilere bedava dağıtılacak ‘Ordinaryüs Profesörlük’ payesi, alanında en az beş sene profesörlük yapmış, akademik makaleleriyle kendini kabul ettirmiş öğretim elemanları arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilir. Üniversitelerimize Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. Ordinarius sıfat olarak Latince “nizami, usule uygun” manasına gelir. Ordinaryüs Profesör, bir nevi akademik mareşallik gibi algılanabilir.

Yeni Türk liralarından; 5 TL’nin arka kısmında bilim tarihçisi Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, 10 TL’nin ise arkasında tanınmış matematikçilerden Ord. Prof. Dr. Cahit Arf’ın sahip olduğu unvanlardır. Sanılanın aksine, İngilizce ordinary ifadesinin “sıradan” anlamına değil bir order’a yani bir birliğe, organizasyona üye olma anlamına gelmektedir.

Türkiye Cumhuriyetinde bu unvanın son sahibi olan kişi, hukukçu ve felsefeci olarak tanınan Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar’dır.

Bu mertebe için eleştiriler de yok değil elbet. 1981 senesin öncesinde bu unvana erişebilmek amacıyla iki-üç bilimsel makale ve 5 senelik aktif bir profesörlük şartmış. Devamında kürsü baş yönetimine atanma hakkına sahip olurlarmış. Yani şimdilerde olsa günümüz profesörlerinin neredeyse hemen hepsinin kolaylıkla elde edebilecekleri sıradan bir unvan olarak değerlendirilebilir. Tabi seçici kurulun insafı da mühim. Eskiden profesör olabilmek de kolay bir iş değildi.

Bir Cevap Yazın