Zübeyde Hanım ve İslama Düşkünlüğü

Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a yapılan ahlaksızca hakaretlere karşılık olması açısından, bir taraftan da kaybının anısına, 1921 senesinde eğitim kurumu Darüşşafaka’ya yaptığı bağış çok kereler vesikalı bir şekilde paylaşılmıştı. Darüşşafaka arşivlerinde 2009 senesinde rastlanan belgede Zübeyde Hanım’ın çeşitli şart ve istekler talep ederek bu kuruma tam tamına 20 bin kuruşluk bağış…

İzmir Suikastı ve Perde Arkasındakiler

1925’te ve 1926 senesinin ilk aylarında üzerinden çalışılan devrimlerin önemli bir kısmı hayata geçmişti. Tabi bu esnada yapılanlardan ve tüm bu olumlu gelişmelerden hoşnut olmayan gruplar da mevcuttu. Gerici düşüncelerinden dolayı, 1924’de Kazım Karabekir idaresinde kamuoyuna duyurulan ve Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar Eğilmez, Refet Bele ve Mersinli Cemil Paşa gibi ünlü paşaların da kurucuları…

Lev Troçki Hakkında Bilinmeyenler

7 Kasım 1879’da Güney Ukrayna’da bulunan Kerson’da doğan, önemli Marksist teorisyenlerden Yahudi Lev Troçki; Politbüro üyesi, Kızıl Ordu’nun kurucu komutanı olarak bilinmektedir. Sovyetler Birliğinin ilk yıllarında etkili bir siyasetçi olan Troçki, Josef Stalin ile girilen siyasi mücadelesini kaybedince resmi görevlerinden alınarak Sovyetler Birliğinden sürgün edildi. 1917 Rus devriminin ilk akla gelen kişilerindendir. Sovyetlerin tesisinde, ihtilal sonrası iç kalkışmalar ve…

Islahat Fermanı Hakkında Detaylı Bilgiler

Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-û veya Islahat Fermanı olarak bilinen düzenleme; Osmanlı’nın çöküşe ilerleyen dönemlerinde devletin parçalanmaktan kurtarılması amacıyla; siyasi kuruluşlar, insan hakları ve yeni kurumların tesisi hususunda yapılması planlanan köklü değişimler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermandır. Tanzimat Dönemi’nin önde gelen siyasi kişilerinden birisi olan Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa tarafından Avrupa’daki benzer güçlerin arzuları doğrultusunda…

Bizans Devletinin Para Sistemi Hakkında Bilgi

Bizansın para sisteminde I. Anastasios’un sikke reformu temel alınır. Bizans sikkeleri, esasen üç metalden basılır: altın, gümüş ve bakır. Bizans altın sikke birimi yaklaşık 4.40 gram ağırlığındaki “solidus”tur. II. Nikiforos’a kadar solidus’un ağırlık-kalite ve büyüklüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Ancak II. Nikiforos söz konusu solidus’tan daha hafif “tetarteron (nomisma) adlı sikkeyi tedavüle sokar. Nomisma’nın ayar ve…