Medyumluk ve Türkiye’nin Ünlü Medyumları

Latince’deki kökleriyle paylaşmak anlamına gelen “mediare” fiilinden türetilen medyumluk, hem dünyasal hem de ruhsal bir hayatın içindedir. Bu gizemli kimseler gizemli varlık ve yaratılışlardan gelen etkileri veya tesirleri çoğumuza göre daha fazla hissetmektedir. Medyumlar gözle görünme varlıklardan (İslami eserlere ve kaynaklara göre cinlerden) aldığı ...Devamı

Hamile Kadınlara Musallat Olan Cinler

Dilimize de yerleşen “Sübyan”, malumunuz “çocuk” demektir. “Ümmü Sübyan ise, çocuk anası” olarak Arapça’dan çevrilebilir. Bazı eski eserlerde “Ümmü Sübyan” denen bir cinin var olduğu, gebelere musallat olup, çocuklarını düşürebildiği nakledilir. Bunu ispat etmek için de hadis olduğu iddia edilen şu ifadeler nakledilir; “Yeni ...Devamı

Kocaayak Efsanesinin Sırrı Çözüldü

Boyları 1,85 ile 2,50 metre arasında değişen Kocaayak veya Yeti, çoğu kişinin Himalayalar’da (Hindistan, Nepal, Çin, Butan) yaşadığına inandığı, primat-benzeri, devasa bir yaratıktır, ormanda yaşayan yarı insan yarı hayvan bir yaratık olarak da bilinir. Çoğunlukla ayak izleri insan ayağından çok daha büyüktür beş parmaklıdır. ...Devamı

Hüddam İlmi ile Cinleri Kontrol Etmek Mümkün

Şeytanları ve cinleri kontrol etmeyi hedefleyen bir öğreti (!) olan Hüddam, resmi kurumlar tarafından öğretilmeyen gizli bir ilimdir. Daha ziyade büyücüler tarafından kullanıldığına inanılan bu ilim antik Mısır’a tarihlenir. Elbette İslamiyet Mısır’a geldikten sonra bu gibi gizli ilimler tamamen yasaklanacaktır. Cinleri büyülerle ve tılsımlarla ...Devamı

Cin Mektubu Hakkında İlk Defa Duyacağınız Gerçekler

Cin mektubu Peygamber efendimizin Hz. Ali’ye yazdırdığı bir mektuptur. Cinlerin zararlarından biz Müslümanları korumak için hazırlandığına inanılır ve üzerinde taşıyana ve evinde bulundurana zarar veremezler. Efendimiz Hazreti Muhammed‘in (s.a.v.), kendisini rahatsız eden cinlerden kurtulması için Ebu Dücane‘ye (r.a.) verdiği cin mektubu olduğu ifade edilir. ...Devamı

Kaybolan Eşyayı Bulmak için Okunabilecek Dualar

Hz. Ömer (ra)’in oğlu Abdullah Müslümanlara şöyle seslenmektedir: “Bir eşyasını çaldıran yahut kaybeden bir kişi, iki rekat namaz kıldıktan sonra şöyle dua etmelidir: ‘Allâhümme rabbe’d-dâlleti ve hâdiye’d-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike.'” Anlamı şöyle izah edebiliriz: ...Devamı

Çekirge Yemenin Helal Olduğu Konusu

Tüm mezhepler özetle İslam alimleri çekirgenin (grasshopper) ve çekirge yemenin helal olduğu konusunda müttefiktir. Fakat tezkiye edilip yani kafasının koparılıp koparılmayacağı konusunda görüş ayrılıkları mevcuttur. Mâlikî mezhebine göre çekirgeyi tezkiye etmeden tüketmek caiz değildir. Bu tezkiye ise kelime anlamı olarak ya başını kopartmak suretiyle ...Devamı

İslam Öncesi Türklerde Cin Kavramı

Anadolu kültüründe, cinlerden hüddam yani hizmetçi edinme inancının Müslümanlık öncesi Türklerde yaygın olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Türk Şamanizm inancında doğaüstü varlıklarla iletişime geçen kişiye “kam” veya Kırgız dilinde hala var olan şekliyle “bakşı” adı verilir. Bakşı’nın koruyucu ruh olduğuna inandığı “arvak” ile “hadim ...Devamı

Az Bilinen Cin Padişahları Hakkında Bilgiler

Denaheş gezici cinlerden olup kabilesindeki cinler halüsinasyon ve vesvese ile insanların aklını çelme gücüne sahiptir. Hayallerde uzman olduğundan gerçek yüzünü gören kimsenin olmadığına inanılır. FETÖ mensubu bölücü cemaat üyelerinin İslami kaynaklarda adı geçen Denaheş adlı cin padişahını maiyetiyle birlikte Gülen cemaatinin kontrolü altına almak ...Devamı

Cinler Nerede Yaşar, Hangi Mekanları Sever?

Bilal Bin Haris’ten rivayetle şöyle nakledilir: “Bir yolculuk esnasında Resulullah’la bir yerde konakladık, defi hacet için yanımızdan ayrıldılar. Peşinden ibrik götürdüm. Yanına vardığımda bazı kişilerin ağız dalaşına benzer şekilde birbirlerine bağırdıklarını işittim. Hiç böyle bir ses işitmemiştim. Sonrasında Efendimiz yanımıza döndüler. Kendisine ‘Ya Resulullah ...Devamı