Peygamber Efendimize Sihir ve Büyü Yapılması

Bir Yahudi’nin Peygamber Efendimiz (asm)’e sihir yaptığı ve Rasulullah (asm)’ın bundan etkilenerek hastalandığı doğrudur. Hadise; muhaddisler tarafından çeşitli ve müteaddit senetlerle detaylandırılmıştır ki, olay mütevatir dereceye ulaşmıştır. Efendimiz, büyünün etkisiyle sıkıntı duymaya başlayınca, sihir malzemesi, meleklerin işaretiyle içine atıldığı kuyudan çıkarılmış ve Muavvizeteyn’in yani Nas ...Devamı

Ruh ve Cin Çağırma Neden Çok Tehlikelidir?

Cin çağırma ve tehlikelerini izah edeceğimiz bir yazı olacak önceden belirtelim. Cinler; zaman zaman bizimle iletişim kurabilse de ruh çağırma diye olayın hiç bir kitapta şeriatta yeri yoktur. Kaynağı din değil felsefedir. Yüce Mevla’nın (CC) lütfundan yararlanan kimi seçilmiş ruhlar ve şehitler özellikle Perşembe ...Devamı

Zebani Nedir, Zebani Kimdir, Zebanilerin Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Zebani, cehennemi yöneterek şiddetle muamele eden ve insanları cehenneme sevk eden meleklere verilen addır. Zebn kökünden türeyen zebanînin çoğulu zebaniyedir. Bu çoğul kelimeden Kuran-ı Kerîm’de tek yerde bahsedilir ve bununla cehennemdeki azap melekleri kastedilir. (Alak 96/18) Kelime “itip kakmak, şiddetle sürüklemek” gibi sözlük anlamlarına sahiptir. Sahâbîler ...Devamı

Melhame-i Kübra Hakkında İlk Kez Duyacağınız Bilgiler

Melhame-i Kübra, kelime manası olarak çok büyük ve yıkıcı bir savaş özetle “Kıyamet Savaşı” anlamına gelmektedir ve hadislerle sabittir. Hadis kaynaklarında geçen özellikleri dikkate alındığında bu hadisenin ülkemiz gerçekleşeceği anlaşılabilir. Bazı hadislerin izahına göre dünyanın sonu gelmeden evvel Ortadoğu’da içinde bütün din mensuplarının olacağı büyük bir ...Devamı

Cin ve Şeytan Arasındaki Fark Nedir?

Göremediğimiz manevi varlıklar sadece melekler değildir elbet. Cinler ve azgınlıkta sapkınlıkta ileri giden şeytanlar, dumansız ateş alevinden yani saf ateşten yaratılmış ruhani varlıklardır. Cinler de melekler gibi görünmez olup çeşitli şekillere girmeye ve zor görevleri başarmaya muktedir, cins ve mahiyet bakımından ise meleklerden ayrı ...Devamı

Cinler Kaybolan ya da Çalınan Eşyaları Bulabilir mi?

Cinlerle irtibat kuran insanların, alimlerin varlığı bilinmektedir konuyla alakalı bir çok yazı paylaştık sizlerle. Farklı alemleri merak eden kişilerin aklına “Cinler kaybolan ya da çalınan şeyleri bilebilirler mi?” sorusu da gelmektedir. Kaybolan eşyalarını, yakınlarını bulabilmek amacıyla medyumların (!) kapısını aşındıran insanların sayısı hiç de ...Devamı

Bedir Savaşına Katılan Sahabelerin İsimlerini Okumanın Fazileti

Bizzat efendimiz, Bedir Savaşı’na katılan sahabelerin cennetlik olduğunu müjdelemektedir. Zorlu harp esnasında yüce Allah (CC) tarafından kendilerine yardımcı olarak gönderilen melekler ayrıca bir fazilet sebebidir. Alimlerin ulemanın bir çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam ederek nail olmuşlardır. Unutmadan ekleyelim, bu mübarek ...Devamı

Teheccüd Namazı Böyle Kılınır – Niyeti, Zamanı ve Kılınışı

Teheccüt namazı, yatsı namazından sonra bir süre uyuduktan sonra kalkılarak kılındığı için “teheccüd” adı verilen bir namazdır. Yorgunluğu nedeniyle geceleri kalkamayacağından endişelenen kişinin uyumadan evvel kılması da tatbik edilebilir. İki, dört veya sekiz rekat olarak kılınması iyidir. Teheccüd namazı, gece boyunca sabah namazı vaktinin ...Devamı