İblisler ve Cadılar Hakkında İlk Kez Duyacağın Bilgiler

İslami kaynaklarda Azazil, Aduvullah ve El-Adüvv gibi farklı isimleriyle de karşımıza çıkan İblis; insana musallat olup onu saptırmaya, hizmetçileri ile insanları cehenneme götürmeye çalışan varlığın adıdır. Hz. Adem (A.S)’in cennetten çıkmasına sebep olmuştur. Bakara Suresinde şu ifade kullanılır: Hadislere dayanan rivayetlere göre asıl adı ...Devamı

Buni Risalesi (Yasak Kitap) ve İncelemeleri

İstanbul’da ismi açıklanmayan bir kütüphanede saklandığına inanılan; kataloglarda yer almayan ve okuyucuya çıkartılmayan elyazması eser; cincilik ve büyücülük konusunda şimdiye kadar yazılmış en önemli İslami eser olarak kabul edilir.  Cezayir’de doğup Mısır’da yaşayan, 1225’te Kahire’de vefat eden; Karâfe Mezarlığı’na defnedildiği dışında hayatı hakkında pek ...Devamı

Kafa Kesildikten Sonra Bilincin Açık Kalması

1700’lerin Avrupasında; kellesi giyotinle uçurularak ya da buna benzer yöntemlerle idam edilen insanların kafaları, bedenden ayrıldıktan sonra cellat tarafından yukarı kaldırılarak, bir rivayet “hayat” son kez gösterilirmiş. İdama mahkum edilen meşhur Fransız kimyager Lavoisier’in şehir efsanesi tadındaki hikayesi şöyle. Kendisi son isteği olarak matematikçi ...Devamı

Hz. Musa’nın Kızıldeniz Mucizesi

Hz. Musa ve dostlarının, Mısır’ı terk ettikten sonraki rotaları ve Kızıldeniz’i geçişleri tarih boyunca araştırma konusu olmuş, Tevrat’ta dahi kendisine yer bulmuştur. Kızıldeniz nasıl yarıldı sorularına verilen bilimsel açıklamalar bir kenarada dursun, Kuran-ı Kerim bu konu hakkında bizleri şöyle bilgilendirmektedir: Yüce Mevla (CC), çeşitli ...Devamı

Çemberlitaş’ın Altındaki Büyük Sır

İstanbul’da bulunan tarihi Çemberlitaş’ın (gerçek adı ’Konstantin Sütunu’dur) altında olduğu iddia edilen yeraltı odasında, başta Hz. İsa’ya ait olduğu düşünülen değerli eşyaların ve yine bir takım kutsal hazinelerin olduğunu ilk yazan Türk tarihçisi Hezarfen Hüseyin Çelebi’ydi. Altındaki sözde kutsal hazinelerle alakalı havadisler Cumhuriyetin ilk ...Devamı

ABD’nin Lanetli Ekmeği Fransızları Böyle Çıldırttı

ABD’nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 1951 senesinde Fransa’nın Grad bölgesindeki Esprit köylülerinin ekmeklerine uyuşturucu LSD katarak çıldırtmakla suçlandı. ABD’li araştırmacı Albarelli Lanetli Ekmek’ (Le Pain Maudit) olarak tarihe vesikalanmış hadisenin arkasında CIA’in olduğunu iddia edenlerden. 16 Ağustos 1951 sabahı tüm toptan köy halüsinasyon ve ...Devamı

Osmanlı Döneminde Şam’da Gökten Taş Yağdı

Beddua amaçlı kullandığımız “Başına Taş Yağsın” sözü 1844 senesinde Şam’da ayan beyan gerçek olmuş ve o yılın Nisan ayında kente gökten kırmızı renkli taş ve toprak parçaları yağmıştı. Şehirde aynı tarihlerde buna benzer başka tuhaf olaylar da peşi sıra yaşanmış ve halk tüm bu ...Devamı

Selçuklu ve Osmanlı Döneminde Cin Tedavileri

Türkler için konuşmak gerekirse ki bir önceki yazımızda da ifade etmiştik, M.S. 840–1244 arasında Karahanlılar hastanelerinde ruh hastaları için bağımsız mekânlar yapmaya başlanmış bu hastaneler Selçuklular ve Osmanlılar yıllarında da yapılmaya devam etmiştir. Bu şifahanelerin içinde de mecnunlar (cinlenmişler) için olmazsa olmaz özel yerler ...Devamı

Mezheplerin Cinlere Bakışı ve İslam’da Cin Kavramı

Toplumumuza hakim İslam kültüründe de cinlerin kişinin bedenine girerek ve birtakım ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklara sebep olabileceği inanışı mevcuttur. Görürüz ki Mu’tezileden bir grubu hariç tutarsak, Buna göre cinlerin bedene hakim oluşu ve insana olumlu olumsuz etkide bulunabilmesinin varlığına delil Kurân-ı Kerim’deki Bakara Suresinin ...Devamı

Psikiyatrinin Cin Kavramına Bakışı

Akıl hastaları ve hastalıklarının cinlerle ilişkilendirilmesi yahut cin mi psikolojik mi sorusu, tarih boyunca yaygın olarak benimsenmiş bir durumdur. Gerçekten de geçmişten günümüze toplumlarda “deli” olarak nitelendirilmiş ya da akıl ve ruh sağlığını kaybetmiş olan kimselere “mecnun” yani cinlenmiş denilmesi bu konuya verebileceğimiz ilk ...Devamı

Cinlerin Şekilleri Hakkında Detaylı Bilgiler

Önceki yazılarımızda sıkça belirttiğimiz üzere; cinlerin tıpkı bizler gibi Müslüman olanı ve olmayanı vardır. Müslüman olan ve yalnızca ibadet ettiği düşünülen cinlerden insanlara genel olarak bir zarar gelmeyeceği düşünülür. Ehl-i sünnet uleması bunları tanır. Sâlih insanlar gibi çoğu alime görünür ve sohbet edebilirler. Kâfir ...Devamı

Eski Toplulukların Cinlerle İlgili İnanışları

Her kesiminde kötü ruh ve cinlere inanılırdı. Bâbillilere bu inançlar Sümerlerden geçtiğinden lügat de doğal olarak Sümerceydi. Babillilerin “edimmu.” adını taktığı kötü ruhlar, ölüm sonrası kendileri için yeterli ayinlerin yapılmaması yüzünden dünyaya döndüğüne inanılan sitemkar ölü ruhlardı. Bunların sağa sola musallat olduklarına inanılmış ve ...Devamı
İletişim
Kategoriler