Abbasi-Bizans İlişkileri Hakkında Bilgi

Abbasi yıllarında Bizans’la sürdürülen münasebetler savaş ve barışın iç içeliğinde devam eder. Anadolu’ya düzenlenen senelik seferler devam etmiş, birçok şehir ve kale Müslümanların eline geçmiştir. Halife Mehdi-Billah’ın, oğlu Harun idaresinde İstanbul’u kuşatmak üzere sevk ettiği kuvvet Üsküdar’a kadar gelmiş ve imparatoriçe İrini’nin barış çağrısı üzerine antlaşma tesis edilerek geri dönülmüştür.


Hârûn Reşid ve Me’mûn örneklerinde görebileceğimiz gibi bizzat halifeler, kuvvetlerinin başında Bizans seferine çıkarlar. Me’mun’un vefatı dördüncü Anadolu seferi sırasında Pozantı’da yaşanır. Ebû Ca’fer el-Mansûr, Hârûn Reşîd ve Me’mûn Bizans’ın elinde bulunmakta olan Eski Yunan bilimine ait nakillere özel önem vermiş, satın alma veya Bizans imparatorlarından rica ederek temin etme yolunda gayret sarf etmişlerdir. Bizans’tan alınan kitaplar Beytülhikme merkezli tercüme faaliyetlerinin temel malzemesi olacaktır. Bizans imparatoru Teofilos Bağdat’a naklettiği elçisinin ifadesiyle hayran kaldığı halife sarayının bir benzeri olmak üzere İstanbul’da Bryas sarayını yaptırmıştır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir