Ahirette İnsanlar Kaç Yaşında Olacak?

Bazı kaynaklara göre insanoğlunun ahirette 33 yaşında olacağı bildirilir. Lakin söz konusu bu yaş ifadesi, dünyanın yaşına göre açıklanamaz. İnsan; cennette, olması gereken en mükemmel halde bulunacaktır. Cennete giden aile vaya dostlar her zaman beraber olacaklar ve asla ayrılık olmayacaktır. Peygamber Efendimiz (asm) bir hadislerinde “Kişi sevdiğiyle beraber olacaktır.” demiştir.

İnsanlar hayatlarını nasıl sürdürürse ve yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse de öylece dirilir. Bu sebeple insanların dünyadaki günahlarına göre dirileceğini bildiren rivayetler de sıkça bulunabilir. Herkes kim olduğunu bilecek, ancak günahının durumuna göre farklı hallerde olacaktır. Kimisi fevkalade mükemmel ve güzel durumda görülürken iken kimisi de son derece kötü hallerde olacaktır.

Bazı mübarek kişiler, ölmüşlerin ruhlarıyla konuşabilirler. Ancak ruhla konuşuyoruz diyen bazı insanların da cinlerle konuştuğu muhakkaktır. Bu nedenle ruhlarla konuşuyorum diyen kişilere inanılmamalı. 

İslam ve Cennet

İmanlı bir insan devasız bir hastalıktan ölürse şehit kabul edilir. Böyle şehitlere manevi şehit denmekte. Şehitler ise kabir hayatında serbest dolaşırlar. Öldüklerini bilmezler. Yaşadıklarını zannederler. Sadece daha mükemmel bir hayat yaşadıklarını bilirler. Nitekim Peygamberimiz (asm) şöyle buyurur: “Şehit ölüm acısını hissetmez.”(bk. Tirmizî, Cihâd, 6; Nesâî, Cihâd, 35; İbni Mâce, Cihâd, 16; Dârimî, Cihâd, 7)