Ahmet Yesevi Hakkında Bilinmeyenler

Tüm hayatı, 7 yaşında gelip yerleştiği Batı Türkistan’daki Yesi’de geçen Ahmet Yesevi, tanınmış Türk mutasavvıfı ve şairidir. Seyran’da dünyaya geldi. Ata Yesevi; gerçek adıyla “Ahmed Bin İbrahim Bin İlyas Yesevi“; Divan-ı Hikmet, Akaid ve Fakrname gibi önemli eserler kaleme alır. Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı olarak ünlenir; Ahmet Yesevi Türk-İslam değerlerini sentezlemesiyle Sünni-Nakşibendi ile Alevi-Bektaşi Tarikatı’nı derinden etkiler. Dönemin düşünce ve geleneklerine aykırı bir şekilde öğretilerini Arapça veya Farsça ile değil Türkçe ile vermiştir.

Hoca Ahmed Yesevi, bir yandan İslam şerri hükümlerini, tasavvuf kaidelerini, tarikat adâb ve erkânını kitlelere yaymaya çalışırken, bir taraftan da İslamiyeti Türk halkına sevdirmeyi, Ehl-i Beyt âkidesini yaymak ve yerleştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Arapça ve Farsça lisanlarını akıcı bir biçimde rağmen eserlerini Türkçe vermiştir.

Karahanlılar’ın hüküm sürdüğü dönemlerde aramızda olan Ahmet Yesevi mozelesi; Timurlenk tarafından Güney Kazakistan’da bulunmakta olan Türkistan kentinde yapılmıştır. Adına tesis edilmiş bir üniversite (Ahmet Yesevi Üniversitesi) ve bir de türbe ( Ahmet Yesevi Türbesi) görülebilir.

Ahmet Yesevi ve eserleri!

Şiirlerine “Hikmet” denmektedir. İslamın esaslarının yer aldığı temel eseri Akaid, öğrenciler tarafından kaleme alınıp kendisine mal edilen esere Fakrname, hikmetlerinin yazıya döküldüğü eserine ise Divan-ı hikmet adı verildi. Altmış üç yaşına ulaştığında tekkesinin avlusuna yaptırdığı çilehaneye adım atmış ve ömrünü burada nihayetlendirmiştir. Üstadımızın babası; Sayram’ın meşhur mutasavvıflarından olan İbrahim Ata (İbrahim Şeyh), anneleri ise Sayramlı Musa Şeyhin kızı Ayşe Hatun’dur. 7 yaşındayken annesini, ardından babasını kaybeden Ahmet Yesevi, 1160’da manevi eğitimini yanında tamamladığı Yusuf Hemedani’nin vefatı sonra halife olur.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak oturduğunuz yerden kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir