Alevilik Nedir Sorusunun Cevabı

35 yaşıma geldim, Alevilik hakkında sağdan soldan duyduğum şeyler dışında yeterli bilgi sahibi değilim. Durumda; okuma eksikliğimin payı olsa da ‘yetersiz kaynak’ daha doğru kaynak karmaşasının da etkisi büyük. Adnan Hocacıların onlarca web sitesi olduğu düşünüldüğünde – ki olabilir haklarıdır, Alevi toplumunun birkaç forumdan başka etkili yayın organı bulunmuyor! Nedir ve ne değildir üzerinden ilerleyeceğim bu yazıda eksik ya da yanlış bilgi olduğunu görürseniz lütfen yorum bölümünden uyarın arkadaşlar. Hemen düzeltiriz

Müslümanların yüzde 83’ünün bağlı olduğuna inanılan Sünnilik’ten sonra en fazla mensuba sahip inanç ve düşünce ekolüdür Alevilik. Bu yolda ilerleyen kişilere ise Aleviler deniyor bildiğiniz üzere… Câferiyye Şiiliği ile benzer noktalara sahip olan Alevilik; Hâkk-Muhammed-Ali üçlemesiyle Ehl-i Beyt, ve Oniki İmamları öne çıkarır. İnanç sahiplerine göre Müslümanlar peygamberimizden sonra 73 fırkaya ayrılacak; Ehl-i Beytin, Oniki İmamların yolundan gidenlerin dışındakiler cehenneme gideceklerdir. Bu yoldan gidenler Fırkayı Naciye veya Güruh-u Naci olarak adlandırılır.

Alevilik

Cemaat; Hz. Muhammed’in son hak peygamber olduğuna, Ali bin Ebu Talibin ise imamlığına inanır, Cemevi’nde ibadet ederler. Kadir Gecesiyle bağlantılı olarak üç gün ve Muharrem ayında ise on iki gün oruç tutarlar. Muharrem’den sonra da üç gün Hızır Orucu tutulur. Muharrem orucundan evvel üç gün Masumu Paklar orucunu tutarlar. Eski dönemlerde Hz. Ali soyundan gelenler için kullanılan Alevi sözcüğü 19. yüzyıldan itibaren Ali’ye bağlı olanlar anlamına gelmekte.

İnanç;  Hz. Ali, Ehl-i Beyt ve Oniki İmam sevgisini esas alır. Söz olarak ev halkı demek olan Ehl-i Beyt; Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den meydana gelir ve bu sevgi Aleviliğin esasını oluşturur. Sünni İslam’la tek ortak noktaları; Hz. Peygambere, Kuran-ı Kerime ve Allah’ın birliğine inanmaktır. Başka inançsal bağlılık bulunmamaktadır.

Aşk ve sevgi ile Allah’a ulaşmayı hedefleyen Alevilikte; dört kapı, kırk makam, üç sünnet, yedi farz, on iki erkan, Muharrem orucu, Hızır orucu, Perşembe orucu gibi kavramlar bulunur, bu ibadetler uygulanır. Kendisini Alevi olarak nitelendiren birisi namazını kılıyor da, camiye gitmiyorsa bu onun tercihidir. Namaz kılmak için camiye gitmiyorum diyen inanalar da mevcuttur. 

Alevilik cami dahil yeryüzü bir mescittir düşüncesini savunur.