Ali Suavi Hakkında Bilinmeyenler

Asabi, aşırılıklarla dolu, uyumsuz, iddialı, dost tutamayan bir insan olarak bilinen Suavi’nin kendini ulema olarak gördüğü ve bu tip kıyafetleri benimsediği bilinir. Muhbir gazetesinde Ali Paşa’yı eleştiren yazılar kaleme almış ve Mehmet Fazıl’ın birkaç makalesini gazetenin köşesinde naklettiği için Yeni Osmanlıların arasında yer almıştır. Bu durumlar sonrasında Kastamonu’ya sürgün edildi. Birçok Yeni Osmanlı üyesi gibi hayatını kaybetmekten korkarak M. Fazıl’ın çağrısı üzerine Paris’e kaçtı. Fakat sonraki yıllarda bir mesele yüzünden anlaşmazlık yaşandı ve Londra’da yayınlanan Muhbir gazetesini çıkarmayı sona erdirdi.

Genç Osmanlılar Suavi’yi pek sevmezdi. Bunun nedeni meşrutiyetçi görüşleri olabilir. Hatta İngiliz ajanı olduğu bile iddia edilir. Düşüncelerini inceleyecek olursak tabii bu düşünceleri otorite yanlısı tutumu benimsemeden önceki düşünceler;

  • Cumhuriyet yıllarında Atatürk’ün kurduğu yapıyı ilk olarak dile getiren kişilerdendir.
  • Laikliği savunur.
  • Halifelik konusundaki görüşleri (Halifelik kurum değildir).
  • Cumhuriyet yönetimini ortaya atmıştır (Sultan yine bulunur).
  • Ulema askerden daha üstündür diyen Suavi çok fazla Batıcı değildir.
  • Türklerin yüksek nitelikli bir ırk olduğunu ifade eder.
  • İslam dinine en büyük katkının Türkler tarafından yapıldığını savunur.
  • Türkçenin büyüklüğünü söyler. Yabancı sözcüklere karşı çıkar. Dış Türklerle ilişkiyi savunur.
  • Medreseler kapatılarak sarık kaldırılmalı, din dersi Türkçe verilmeli görüşünü savunur.
  • Osmanlı’da bankalar kurularak fabrikalar açılmalı, der.

Ali Suavi

Devam eden yıllarda ilk olarak Fransa’da Ulûm gazetesini çıkarmaya başlar. Fakat sonraki süreçte fikir olarak ayrıldığı arkadaşlarının karşısına geçerek meşrutiyet yanlısı bir yayın olan “Muvakkaten, Ulûm Müşterilerine” gazetelerini basmaya başladı. Tabii bu yanlı tarzı II. Abdülhamid’le barışmasını sağladı ve ülkesine geri döndü. Sonra Galatasaray Lisesi’ne müdür oldu. Fakat sonraki süreçte II. Abdülhamid’den kaynaklanan bir sebepten olacak ki II. Abdülhamid’in Çırağan Baskınında öldürülmüştür. Öldüren Çırağan Sarayı muhafızlarından Yedi Sekiz Hasan Paşa’dır. İstanbul Beşiktaş’ta Yedi Sekiz Hasan Paşa fırını bulunur.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak oturduğunuz yerden kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir