Anadolu Çomarı Ne Demektir?

Kezban, varoş, bidon kafa, göbeğini kaşıyan adam ve barzo gibi bir benzetmedir. Daha çok tahsilsiz, bilgisiz ve ortalama vasat zekaya sahip vatandaşlar için kullanılır. Geçmişte kullanılan; maganda, zonta, amele gibi kelimelerin günümüz karşılığıdır da denilebilir. “Belli bir partinin seçmenini, belli bir halkı aşağılamak için ortaya çıkmıştır.” görüşünü savunanlar mevcuttur.

Sağ kesimin uydurduğu “pembe götlü solcu” tanımına karşılık solcuların klavye önündeki savunması da denilebilir. Temelde Anadolu köylüsünü değil cehaleti ve ahlaksızlığı eleştirir bir ifadedir.

Anadolu Çomarı

Yabancı damat istemezken yabancı gelin kovalayan, Avrupa ve Dünya’dan nefret eden, İslam’ı işine geldiği gibi anlayan, okuyup incelemeyen – araştırmayan, akraba evliliklerine sıcak bakan; sınır-devlet-bayrak-millet gibi kavramlara yabancı, entelektüellere düşman, Osmanlı ve Selçuklu aşığı, omurgasız, sonradan görme, şuursuzca kendine dayatılanı sorgulamadan kabul eden, taciz edip laf atan, el kol hareketleri ve şakaları yapıp kişisel temizliğine özen göstermeyen, Dünya’daki gelişmelere “din-töre” ekseninde bakan, biat kültürüyle ilerleyen, kraldan çok kralcı; kompleksli-ezik ve kıskanç, Hacı Bektaş, Mevlana, Yunus Emre gibi alimlere yabancı, nezaketi hakir görüp dalga geçen, had bildirmeyi şiar edinmiş, anlayışsız, dinlemeyi bilmeyen, ticarette avantacı-kurnaz ve hilekar, kalabalıklarda delikanlı yalnızken mağdur, halklara ve ırklara düşman, günlük menfaatlerle kolayca manipüle edilebilir, trafikte saygısız, hayvanları cinsel malzeme olarak gören, tüm sorunları savaşarak ve kavgayla halledebileceğine inanan, inanmayanları iffetsizlikle suçlayan, menfaat için saf değiştirebilecek, gülmeyi ve eğlenmeyi ayıp sayan, hayal gücü kıt, cahilliğinden utanacağına böbürlenen, günün şartlarına göre kolayca yön değiştirebilen, durumu olduğu halde bedavacı kuyruklarını dolduran, insan haklarına yabancı, vizyonsuz…