Anadolu’nun Tarih Öncesi Dönemleri

Tarih öncesi çağlar, bugün sahip olduğumuz bilgiler ışığında Homo Habilis olarak bilinen ilk insan türünün iki buçuk milyon yıl öncesinde oluşturmaya başladığı taş aletler ile başlar. Tarih çağlarının başlangıcında ise yazı önemlidir. Yazı farklı coğrafyalarda farklı tarihlerde bulunmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıya tarih öncesi çağlar evrensel başlar bölgesel biter diyebiliriz. Yurdumuz Anadolu söz konusu olduğunda tarih öncesi çağların 4 bin yıl önce – Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda, yazının gelişi ile sona erdiği bilinir. Bu tarih Mezopotamya’da beş bin yıl öncesine kadar uzanır. Paleolitik (Eski Taş – Yontma Taş), Epipaleolitik (Paleolitik’i izleyen) ya da Mezolitik (Orta Taş), Neolitik, Kalkelotik (Bakır Taş), İlk Tunç Çağı (Orta ve Son) ve sonrasındaki Demir Çağı ile tarih öncesi dönemleri özetleyebiliriz.


15-20 kişilik gruplar halinde yaşayan paleolitik gruplar; “Tüket ve Göç Et” bir yaşam tarzını benimser. İnsan doğada hazır bulduğunu tüketir ve kullanır. Mağara, kaya sığınaklar ve ağaç kovukları ise barınma alanlarıdır. Hayvan leşleri, bitkiler, kökler ve yemişlerle beslenen dönem insanlarının çeşitli tuzaklarla – uçurumlara yarlara sürerek yakaladıkları hayvanları satır ya da kıyıcı satır olarak bilinen aletlerle parçalayıp tükettikleri bilinmekte. Girişte bahsettiğimiz Homo Habilis’in sonrasında kendini geliştiren Homo Erectus, 1.5/1.8 milyon yıl önce Afrika’dan yola çıkarak Asya ve Avrupa’ya yayılır. Geçiş yollarından birinin de Anadolu olduğu buluntularla sabitlenen bir gerçektir. Bundan sonra, Paleolitik dönem boyunca; Homo Neanderthalensis ve Homo Sapiens (Akıllı insan) olarak adlandırılan gruplar şimdiki sınırlarımız içinde 100’e yakın konaklama yeri oluşturmuş. İnsanın kültürel ve biyolojik evrimini şu şekilde özetleyebiliriz öyleyse: Homo Erectus, Homo Neanderthalensis ve Homo Sapiens. Tabi öncesindeki Homo Habilis’i de unutmayalım! Paleolitik insanın Anadolu’daki varlığını kanıtlayan kanıtlar mevcuttur.

Üst paleolitik denen bir sonraki dönemde mağara yaşamı sürdürülmekle birlikte çalı çırpı ve hayvan kemiklerinden çadır türü barınaklar inşa edilir. Taş-kemik-boynuz gibi aletlerden ince uzun delici kesiciler, zıpkın ve oltalar hatta takılar oluşturulur. Küçük ok uçları ile kuş ve tavşan avlamak yine bu dönemde öğrenilir. Karain ve Hatay’daki Üçağızlı mağarası dönem yaşantısına örnektir. 

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir