Aşure Günü Hakkında İlk Kez Duyacağın Bilgiler

Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü hangi güne denk geliyor? Aşure Günü nedir?

İslamiyetten önce Yahudiler de kendi kameri senelerinin başladığını kabul ettikleri tişri ayının 10. günü (Yom Kippur-Kefaret Günü) bayramını kutlar, tüm günü oruçla tamamlardı. Hz. Muhammed (SAV) de 622’deki hicretinin ilk yılında Müslümanları muharremin 10. gününde iki gün-batımı arasında oruç tutmakla yükümlü kıldı. “Allah’ın ayı Muharrem” olarak bilinen bereketin sembolü Muharrem, Kur’an-ı kerimde geçen ve önemle vurgulanan dört aydan biridir. Aşure günü, Hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayının 10. gününe denk gelir. Bu günde aşure adı verilen özel bir çorbanın pişirilmesi olarak günümüze değin bir gelenek olarak gelmiştir. Nuh (AS), Büyük Tufan sonrasında karaya ayak bastığında elindeki son malzemelerle bu yemeği yapmıştır. İslamiyet; bu günde birçok önemli hadisenin meydana geldiğini izah eder ve bu gün büyük bir önem atfedilir. Kıyametin kopacağı cuma gününün Aşure Gününe denk geleceği ehli sünnet alimlerce ifade edilir. Aşure, Arapça ‘Aşara’ kökünden türemiştir.

Sadaka vermek, ilim meclislerinde bulunmak, 10 Müslümana selam vermek, akrabaları ziyaret etmek, iftarlık veya elbise vermek, yetimin başını okşamak, gusül abdesti almak aşure gününde yapılması gereken büyük faziletlere sahip hayırlarındandır. Ramazan orucunun farz kılındığı Hicretin 2. senesinden sonra, aşure orucu ancak isteyen Müslümanların uyguladığı faziletli bir ibadet şekli olarak kaldı. Muharrem ayı ve Aşûra günü oruç tutmak Alevilere göre farz, Sünnilere göre sünnettir. Aşure ayında Müslümanlar; komşularına, eş dost ve tanıdıklarına yılda kez aşure dağıtır.

Aşure Günü Nedir?

Şehrullah (Allahın Ayı), Âdem peygamberin (AS) ve Hz. Davud’un tövbelerinin kabul buyrulduğu; Hazret-i Musa’nın (AS) Kızıldeniz’i geçtiği, Firavun’un sulara gömüldüğü, Hazret-i İsa’nın (AS) doğduğu ve ölümden kurtularak diri halde göğe kaldırıldığı, Nuh peygamberin (AS) gemisinin ve yanındakilerinin tufanı aşarak Cudi Dağına oturduğu; İbrahim peygamberin (AS) atıldığı ateşten kurtulduğu; Hazret-i İdris’in canlı halde göğe yükseltildiği, Yakub peygamberin (AS) oğlu Yusuf’a kavuştuğu, Hz. Eyyûb’un hastalığından şifaya kavuştuğu, Hz. Muhammed’in (SAV) doğduğu, göklerin ve yerlerin, arşın ve kalemin yaratıldığı ifade edilen son derece önemli bir aydır. Aşure Günü, Anadolu Alevileri, Şiiler ve Bektaşileri arasında da önemlidir. Hz. Ali’nin oğlu ve Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin‘in Hicri 10 Muharrem 61’de (680) Kerbela‘da şehit edilişiyle alakalı olarak tertiplenen taziye törenleri de Aşure Günü ve Muharrem ile ilgili inançlara karışmıştır. Ülkemizdeki en büyük anma etkinliği İstanbul Halkalı’daki Aşura Matem Merasiminde gerçekleştirilir.

Kur’an-ı Kerim’de Fecr suresinin 2. ayetinde Türkçe manası itibariyle şu şekilde geçmektedir: “Yeminler olsun o on geceye.”

Muharrem ayının ilk gününden onuna kadar on gün oruç tutmak faziletli ibadetlerdendir. Bu orucu tutamayanlar, 8, 9 ve 10. günlerde mümkün mertebe oruç tutmalıdırlar.