Ateizm Hakkındaki Tüm Sorulara Cevaplar

Ateizm Derneğinin resmi internet sitesi, Ankara Hakimliği tarafından 2015’te kapatıldıktan sonra, Ateizm ile ilgili sorular da arttı. Ateizm nedir sorusuna cevaplar bulabileceğinizi ümit ederek başlamak isteriz. Evrendeki mevcut gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı reddeden bir felsefi düşünce akımı olarak Ateizm; ruhsal varlıkları, metafizik düşünceleri ve Tanrı fikrini reddeder. Dinden ziyade yaratıcı ile alakalı bir kavramdır. Din varlığı ve tanımı bu düşüncenin araştırma alanında bulunmaz. Metafizik inançlara bir tepki olarak nitelendirmek kabaca mümkündür.

Ateizm ülkemizde de umumiyetle “dinsizlik” kavramı ile açıklanmaya çalışılsa da; Budizm benzeri bazı Uzakdoğu inançlarında da, “yaratıcı” anlamında bir Tanrı varlığını görülmez. Bu bakımdan da ateizm ile dinsizlik birebir benzer değildir. Deist düşünce akımları incelendiğinde de, Tanrı inancının bulunduğu lakin dinlerin reddedildiği görülür. Hindistan’da Tanrı’nın kabul edilmeyişi Jainizm ve Budizm’de de görülmektedir.

Şimdilerde, Dünya insanlarının yüzde 3’e yakını kendisini ateist, yine yüzde 12 civarı Teist olmayan (non-theist) olarak tanımlamaktadır. Bu rakamlar Rusya’da yüzde 48’in üzerine çıkmakta, önemli Asya ülkelerinden Japonya’da ise yüzde 65 civarında seyretmektedir. AB ülkelerinde oran, yüzde 6 ile İtalya ve yüzde 85 ile İsveç arasında değişkenlik gösterir. 2006 verilerine göre ise Türkiye’de ise bu oran %2,5-%3 arasındadır. Özetle ülkemizde 2.5 milyon kişilik bir Ateist nüfusun varlığından bahsedilebilir ki bir çok Dünya ülkesi nüfusundan fazladır. Dünya üzerinde ise 300 milyona yakın bir rakam verilebilir. Ateizm tanrının yanı sıra tüm “ruhani varlıkları” da reddeder.

Tarih ve Ateizm

Ateist kişi Tanrı varlığını hayal ürünü olarak görür. Var olan bir şey inkar edilemez düşüncesiyle hareket eden ateistler, tanrı olmadığı için onun “inkar edilmesi” yanlış bir ifadedir tezini savunur. Kelime, ilk defa 18. yüzyıl Avrupa’sında tek tanrılı dinlere inanmayış ve tepki olarak ortaya çıkar. Ateizm düşünce akımı, en parlak dönemini 19-20.yüzyılda Feuerbach, Marx, Engels, Lenin ve diğer bütün diyalektik maddeci filozoflar ile geçirir. İngiltere ve Fransa’da Hristiyanlığı sorgulamanın yaygınlaştığı dönem 17. ve 18. yüzyıllar olarak öne çıktı. Arnavutluk’un önemli sosyalist liderlerinden Enver Hoca, ülkesinin tüm dini kurumlara kapatıldığını söyleyerek resmi düzeyde ilk ateist devleti 1967’de ilan etmiş oldu.

Negatif ateizm, Tanrı var oluşunu prensipte mümkün görmekle beraber, var olduğuna dair hiçbir gerekçe bulunmadığı gerekçesiyle bu fikri baştan reddeder. Pozitif ateizm düşüncesinde ise, Tanrı’nın varolmasını kavramının geçerli bir şekilde tanımlanmadığı, içinde çelişkiler bulundurduğu veya absürd olduğu gibi gerekçelere dayandırarak mümkün görmez. 

Bazı İslam ülkelerinde Allah’ı kabul etmemenin cezası ölümdür. Cezayir’de ateist ve agnostiklerin Müslüman kadınlarla evlenmeleri yasaktır. İran’da bazı kanuni haklardan faydalanabilmek için 3 dinden birine inanmayı beyan zorunludur. 1999 senesinde Amerika’da yapılan bir ankete katılan katılımcıların yüzde 51’i, bir ateiste oy vermeyeceğini belirtmiştir.