Atmosfer Nedir? Katmanları Nelerdir?

Gaz ile buharlardan meydana gelen, gaz yuvarı olarak da kitaplarda görebileceğimiz atmosfer, herhangi bir gök cisminin etrafını sarmış bir tabaka olarak bilinir. Yer çekimi ile tutulmaktadır. Yerküremizin atmosferi, basınç ve yoğunluğu ile düşünüldüğünde; benzer gezegenlerden meşhur Mars’a göre aşağı yukarı 100 kez daha hacimli, Venüs gezegenine göre ise yaklaşık nispeten 100 kat daha küçük bir gaz alanını ifade etmekte. Gezegenin iç alanlarında (katmanlarında) oluşmuş gazların yanardağ yardımı ile yeryüzüne çıkışı sonrasında meydana geldiğine inanılır. Bununla birlikte, geçmişi boyunca yeryüzü dışı kaynaklardan da beslenerek etkileşime girmiştir. Dünya atmosferi güneş sistemi içinde eşsiz bir yapıya sahiptir.

Atmosfer rengi, kokusu olmayan, tatsız, sür’atle hareket edebilen, akışkan bir yapıya sahip, elastik, sıkıştırılabilir, sonu olmayan genleşmeye sahip ısı geçirgenliği zayıf ve titreşimleri belli bir hızda ileten bir yapıya sahiptir. Atmosfer toplamda; Troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer, Ekzosfer olarak 5 ana katmandan meydana gelir. Ozonosfer ve iyonosfer ara katmanlardır.

Yere ve zamana göre değişkenlik gösteren; tam olarak yüksekliği belirlenemeyen atmosfer ve basıncı, havanın ağırlığının bir sonucudur; 5 km’de yaklaşık %50 azalır. Toplam atmosfer kütlesinin yaklaşık 5,1×1015 ton olduğu varsayılmaktadır; bu da Dünya toplam kütlesinin milyonda birinden çok daha az bir veriyi teşkil eder. Elimizdeki verilere göre şöyle söylemek mümkün; atmosferin üst seviyesi 30 km civarında son bulur. Bu seviye sonrasında hava bulunduğunu söylemek olasıdır fakat bu alanın meteoroloji ile bir ilişkisi yoktur.