Azazel (Azazil) Hakkında İlk Kez Duyacağınız Bilgiler

Azazel ya da farklı telaffuzlarla Azazil; Allâh Teâlâ’nın emri de olsa Hazret-i Âdem’e secde etmem diyerek şerrin temsilcisi haline gelecek, ateşten yaratılmış bir varlık. Azâzîl esasen çok ibadet etmesiyle ve bilgisiyle meşhur cennete bulunan melekler arasındaki bir cindi. Alimlere göre kovulmuş Azazel İblisin isimlerinden biridir.

Azazil’in, edebinin ibadetinin tesirinden etkilenen melekler Mevlaya dua edip: “Böyle kimsenin meleklerle beraber olması daha uygundur” derler. Allahü Teala meleklerin duasını kabul edip, onu dünya semasına çıkardı. Burada da o kadar güçlü ve ihlasla ibadet etti ki 2. kat gök melekleri bunu kendi yanlarına istediler. Hak Teala yine kabul buyurdu. Böyle böyle 7. kat göğe kadar yükseldi.

Cennet meleklerinin reisi Rıdvan: “Yâ Rabbi, gök tabakarındaki tüm melekler onun ibadet aşkıyla haz duyuyorlar. Birkaç gün de Cennettekiler ondan istifade etsinler” dedi. Ezeli ilim sahibi Hak Teala yine kabul edip Azâzil’i Cennete aldı. Burada da ibadetine ve derslerine devam etti. Arş-ı Âlâ da yakuttan bir minber üzerinde oturur, melekler başı ucunda nurdan bayrak tutarlardı. Bu halde meleklere vaaz ederdi. Etrafına o kadar melek toplanırdı ki adedini yalnız yüce Allah bilebilirdi.

Azazel (Azazil) Kimdir?

Azâzil bu şekilde cennete ibadete nice yıllar devam etti. Bir vakit geldi ki yeryüzünde vaktiyle helak olan sülalesinden sağ kalıp öteye beriye dağılanlar ve dağlarda harabelerde yaşayanlar zamanla çoğalıp yeryüzünü doldurdular. Lakin yüce Allahü Teala ya nasıl ibadet edileceğini bilmezlerdi. Azâzil bunları Hak yola davet etmek için Allahü Teala dan müsaade istedi, yine kabul olup bir kısım melekle ile birlikte yeryüzüne indiler. Sapkın kavmi doğru yola davet ettiler. Çok azı itaat etti.

Bunun üzerine Azâzil, Cehlut bin Belânet adındaki salih bir kimseyi, o kavmin büyüklerine elçi olarak gönderdi. Doğru yola davet etmesine rağmen Şehid ettiler. Azâzil’in bu ilk olaydan haberi olmadı. Azâzil birbiri ardınca birçoklarını gönderdi. Tümünü Şehid ettiler. En son gönderilen (Yusuf bin Yâsif) adında biri, bir şekilde ellerinden kurtulup Azâzil’e vaziyeti anlattı. Azâzil, Hak Tealadan yine müsaade isteyip meleklerle birlikte o kavmin üzerine yürüdü. Çoğunu öldürdü. Kalanı etrafa dağıldılar. Azâzil yeryüzünü bunlardan temizleyince Hak Teala yeryüzünün idaresini de ona verdi. Azâzil kah göklerde Allah’a ibadet ve derslerine devam eder, kah Cennette meşgul olurdu. Ne zamanki yerlerin ve göklerin idaresi kendisine verildi, benlik sıfatı kendisinde görüldü, kendisine gurur geldi.

Meleklerden bazıları, Levhi Mahfuz da Allahü Teala ya yakın olanlardan birisinin pek yakın bir zamanda Allah’ın gazabı ve lanetine uğrayıp kovulacağını görürler. Azâzil onları üzüntülerinin sebebini sorar. Melekler gördüklerini tek tek haber verdiler ve bu belanın kendilerinden birine gelmemesi için dua istediler. Azâzil: “Bu bela bize ve size değildir. Ben o yazıyı senelerdir görüyorum. Kimseye söylemedim.” der.

Melekler dua etmesi için ısrar ettiler. Azâzil de ellerini kaldırıp: “Yâ Rabbi! Bunları bu beladan emin eyle! dedi. Gururundan kendisini söylemedi ve kalbine zerre kadar da bir korku gelmedi. Bunun için sonsuza Mevlanın rahmetinden kadar mahrum oldu. O bela kendine gelecekti.

Özetle yüce Mevla (CC)  cennetinden atmadan önce Azazil; sırtında kanatları olan görkemli ve güzel bir varlıktı, Dünya seması meleklerinin reisi, meleklerin hocası ve cinlerin en bilgili olanı olduğu gibi  bir zamanlar yeryüzünde kötü cinlerle savaşıp onları mağlup da etmişti. İslam dışı kaynaklarda kibirli Azazil’in yeryüzüne silah sanatını öğrettiğinden de bahsedilir. Gök ile yeryüzü arasını idare edişi, ilminin fazla amelinin çok oluşu onu kibirlendirdi. Allahü teâlânın lanetine müstahak olarak rahmet dergahından ebedi kovuldu.

Azazil kimdir nedir?

Azazel, Azael, Hazazel gibi kelimelere Kur’an-ı Kerîm’de ve Kütüb-i Sitte’de rastlanmaz. Azrâil ile karıştırılmamalıdır. Ulema; Azâzîl’i, İblis’in önceki adı olarak kabul eder. Alimlerden İbni Abbas’a (r.a.) dayandırılan bazı rivayetlere göre İblis’in adı Azâzîl idi. Azâzîl, Cennet’in muhafızları arasında yer aldığından melekler arazında cin denen bir grubun mensubuydu.

Azazel (Azazil) Hakkında İlk Kez Duyacağınız Bilgiler başlıklı bu yazımızda sizlerle; azazil kimdir, azazil nedir islam, azazil izle, rüyada azazil demek, azazil serisi, azazil büyüsü nedir ve kitabül azazil arama sonuçlarıyla alakalı bilgiler derlemeye çalıştık. Umarım beğenir ve değerli yorumlarınızı bizimle paylaşırsınız.