Baykuş Uğursuz veya Ölümün Habercisi Değildir

Gecelerin koca gözlü canlısı oluşu ve karanlıkta rahatça görebilmesi ile alakası olsa gerek; ölülerin veya ölümün Baykuş’la ilişkilendirilmesi, cahiliye döneminden kalma; insanı şirke dahi düşürebilecek batıl bir alışkanlıktır! Efendimiz (asm) da bunun batıl inanç olduğunu bizlere bildirmektedir. İlave olarak horoz, karga gibi hayvanların seslerini uğursuz sayma; baykuş, güvercin, karga, ve hüdhüd (İbibik) gibi kuşların uçuşundan anlam çıkarma İslam’da açıkça reddedilmiştir.

Cahiliye döneminde Araplar geyikleri ve kuşları ürkütürler, hayvan sağa giderse işlerine güçlerine yahut yollarına devam ederler, sol tarafa giderse yapacakları şeyden vazgeçip uğursuzluk yorumunda bulunurlardı. Böylece yapacakları işlerden de geri kalırlardı.

baykuş uğursuz mudur

Her türlü boş alışkanlık ve manasız işlerle mücadele eden Hz. Peygamber (asm) rahatsızlıkların kendiliğinden sirayet etmediğini, kuşun uçuş şekilleriyle uğursuzluk meydana gelmediğini, safer ayında veya baykuşun ötmesinde uğursuzluk aranamayacağını (Buhârî, Tıb, 54; Müslim, Selâm, 102) bizlere bildirmiştir. Dolayısıyla Bâbil ve Mısırlılar gibi Yahudi ve Hristiyanlarda da mevcut olan; kulağı yarık, boynuzu kırık hayvanları ve bazı sesleri de uğursuz kabul etme düşüncesin aslı yoktur.

baykuş

Hiç bir dayanağı olmayan “uğursuzluk” inancına sahip olanlar, hayatlarının her safhasında korku ve endişe içinde yaşarlar. İslamiyet daima iyimser ifadeler kullanılması gerektiğini bizlere hadisi şeriflerinde öğütlemektedir. Görme ve işitme kabiliyetleri son derece hassas, bir tohumun çiğnenişini dahi duyabilen adeta süpersonik Baykuş, aklın tanrıçası Athena’nın da simgesi olduğu için pek çok kitabevi baykuşu kendi logosunda kullanmıştır. Güzel ve akıllı bir kuştur. Farklı manalar çıkarmak anlamsızdır.

baykuş özet

Uğursuzluk inancının yasaklanmasındaki asıl sebep inanan kişilerin, irade ve gücünü inkar yanında, tesiri ve yaratmayı yüce Allah’a (CC) değil, bizzat uğursuz saydığı varlığa ya da nesneye nispet etmesidir. Müslümanlar, karşılaştığı olayları devamlı surette hayra yormalıdır.