Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey

10 Nisan 1919’da hakka yürüyen Mehmed Kemal Bey, İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi Nemrut Kürt Mustafa ve Damat Ferit komutasındaki mahkemenin düzmece hükümleri sonrası idamına karar çıkarılan, yalancı şahitlerden güç bulan Ermeni terörüne şehit verdiğimiz ilk devlet adamımızdır. 1. Dünya Harbinin son yıllarında Yozgat yöneticisi ve Boğazlıyan kaymakamı olan Osmanlı bürokratı olarak tanınır. 14 Ekim 1922’de çıkarılacak resmi Meclis kanunu ile milli şehit olarak kabul görür. Kaymakam Kemal Bey tehcir esnasında Ermeni ahalinin ölümünden sorumlu tutularak işgalci devletlerin baskısıyla yargılandı.

Mehmet Kemal Bey, “Aldığım emri yerine getirdim. Sürgün edilenlere insani muamele ettim. Süngü bağlamadım. Vicdan azabı duymuyorum. Kimsenin ölümü için emirler vermedim.” diyerek söz konusu iddia ve suçlamalara karşı çıktı. Alelacele yapılan yargılamanın sonrasında, idamına mahkeme tarafından karar verildi. 10 Nisan’da Beyazıt Meydanında asılarak infazı gerçekleştirildi. TBMM’de çıkarılan bir yasayla daha sonraları Beşiktaş’ta dört daireli bir apartman, Beyoğlu’nda bir ev ve hayatta olmaları şartıyla tüm evlatlarına maaş bağlanacaktır.

Ermeni Patrikhanesi’nin yalancı şahitlerle yaptıracağı iftiralar, Nemrut Mustafa’nın hükümleri, Mustafa Sabri’nin fetvaları, İngiliz gemisiyle kaçacak Vahdettin’in onayı ile işgalci Fransız-İngiliz askerleri ve işbirlikçi Damat Ferit Hükumeti tarafından idam edildi. Cenazesini tıbbıyeli öğrenciler taşıyacaktır.