Buni Risalesi (Yasak Kitap) ve İncelemeleri

İstanbul’da ismi açıklanmayan bir kütüphanede saklandığına inanılan; kataloglarda yer almayan ve okuyucuya çıkartılmayan elyazması eser; cincilik ve büyücülük konusunda şimdiye kadar yazılmış en önemli İslami eser olarak kabul edilir. 

Cezayir’de doğup Mısır’da yaşayan, 1225’te Kahire’de vefat eden; Karâfe Mezarlığı’na defnedildiği dışında hayatı hakkında pek bilgiye sahip olmadığımız El-Buni’nin kendi adını taşıyan “Buni Risalesi” adlı eserinde, tekinsiz varlıkları çağırıp onlardan hizmetkar olarak faydalanma konuları detaylı olarak anlatılmakta. Piyasada yüzlerce farklı elyazması eser olsa da konunun uzmanları; formülleri verilen büyülerin kesin olarak tuttuğu başka bir kitabın Dünya üzerinde bulunmadığı hususunda hemfikirdir hatta bir vakitler; sefere giden padişahların gömlekleri dahi buradan alınan tılsımlarla süslenirdi.

Detaylara girmek mümkün değil ancak bazı geometrik şekil ve terkiplerin birtakım ruhani tesirler meydana getirdiğine inanırdı. Eseri haricinde kırkdan fazla kitabı olduğu düşünülmektedir.

Tılsım, simya, hurûf ve sihir gibi “gayb ilimleri” konularında en geniş bilgiye sahip müelliflerden birisi olan Buni’nin sistematiği ile cinlere hükmederek bazı işleri yaptırmanın kazanılmış bu güçler ile mümkün olduğuna inanılır. Vefk adı verilen tılsımlarla cinleri vazifelendirmeye Hüddam ve bu işi yapana da Hüddamcı deniyor. Aslında hemen hemen her işin bu kitap sayesinde hallolabileceğine, tüm sıkıntıların giderilebileceğine de inanılır. Ayet ve sûrelerin belli bir düzene göre kareler içine yazılıp bundan medet uman tılsım türüne vefk denmekte.

buni risalesi

1200 sayfalık bu eseri inceleyebilmek için toplumca kabul edilen bir araştırmacı veya bir yazar olmanız ve aylar sürecek uzun izin süreçlerini geçebilmeniz gerekmektedir. Bu işlerle uğraşmaya hevesliyseniz ‘riyázat’ dediğimiz ve aylarca süren zikir-dua, nefis terbiyesi ve teknik hazırlık süreçlerine dayalı bir eğitimden geçmeniz de gereklidir.

Dikkat! Havas ilimleri, sadece yazılı metinlere sahip olup bunları okumakla değil silsileye tâbi bir manevi üstadın verdiği nefes ve talimatla, maddi ve manevi temizlikler sonrası öğrenilir ve uygulanır.
,

Buni risalesi nedir?, Kitab-ül Havas adlı eser kime aittir?, Hüddam yüzüğü nedir?, Cinlerin efendisi kimdir?, Cinler sudan korkar mı?, Hüddam sahibi olmak günah mı?, Evlilik yüzüğü hangisi?, Cinler hangi kokuyu sever?, Sirke cinleri kovar mı? ve Cinler insanlara neden kına yakar? başlıklarına odaklandık!