Caferilik Nedir Sorunuzun Cevabı

Kısaca Caferi olmak durumu olarak özetlenebilecek Caferilik; İslam dininin dördüncü halifesi Ali’nin ve Peygamberimizin dördüncü göbekten torunu olan, On iki İmamlar’ın altıncısı olan İmam Ca’fer-i Sadık ‘in etrafında toplanan ve onun ictihadlarına göre amel eden Müslümanların bağlı oldukları siyasi ve fıkıh i bir Alevi mezhebidir. Câferîyye Şiîliği olarak tanımlandığına olur. Caferiliğin diğer adı Caferriye’dir. İsmailîlik ve Zeydîlik ile birlikte Şiî meşrebinin fıkhî mezheplerinden biri sayılmaktadır. İbadet öncesi yapılan temizlikte ayaklar yıkanmak yerine hafif ıslak olan eller ayaklara sürülür buna mesh denir. Günlük namaz ibadetlerinde ise Sünnilerle aynı şekilde 5 vakit kabul edilir ancak öğle ile ikindi akşam ile yatsı namazları birleştirilerek gerçekleştirilir.

Yine Namaz ibadetinde kıyamda elleri bağlamazlar, sağ ve sol omuza selam vererek namaz bitirmezler, namaz bitiriş şekilleri farklıdır.

Caferilik

12 İmam hangileridir:  Ali el-Murtaza, Hasan el-Mücteba, Hüseyin eş-Şehid, Ali Zeynelabidin, Muhammed Bakır, Ca’fer es-Sadık, Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Cevad, Ali Hadi, Hasan Askeri, Muhammed Mehdi. Caferilik mezhebin’de dinin asılları (Usulü Din); Tevhit, Nübüvvet, İmamet, Mead (Ahiret) ve Adalet esasları üzerine kurulmuştur. Şer’i hükümlerin kaynağı olarak ise kitap, sünnet, icma ve akil esas alınır.

Caferilik; Cafer-i Sadık’ın hayatta olduğu Hicri 2. yüzyılda o imamın sevenlerine verilen bir isim olarak kullanılmıştır. Ülkemizde umumiyetle; Alevilik ve Şiilik tanımlarıyla bilinirken; İran, Irak, Azerbaycan, Lübnan, Bahreyn, Suriye, Afganistan, Arabistan, Pakistan Bengladeş ve Hindistan gibi, aynı inancı paylaşan Ehl-i Beyt dostlarının yoğun olduğu ülkelerde Şiilik ve Caferilik isimleriyle bilinir.

Hz. İmam Cafer Sadık (AS) şöyle buyurur: “Benim sözüm babamın sözüdür; babamın sözü ceddimin sözüdür; ceddimin sözü de Hüseyin’in sözüdür, Hüseyin’in sözü de Hasan’ın sözüdür; Hasan’ın sözü ise Ali bin Ebu Talib’in sözüdür; Ali bin Ebu Talib’in sözü ise, Resulullah’ın sözüdür; Resulullah’ın sözü ise Allah’ın sözüdür.”

Câferîlik ve Sünnilikte evliliğin pek çok kuralı ortak kabulle birlikte Caferilerde tarafların önceden evliliklerine süre tayin ederek evlenmeleri (Müt’a nikahı) geçerli bir uygulamadır. Müt’a Nikahı tüm Sünni mezheplerinde geçersiz sayılmaktadır.

Caferilik Ehli sünnete en yakın mezhep olarak tanımlanmaktadır.