Cehennemdeki Gayya Kuyusu Hakkında Bilgiler

Meryem suresi 59. Ayette karşımıza çıkan ve “Azıp sapmak, yanlış inançları benimsemek” manasına gelen “Gayy” ifadesinin; cehennem kuyu ve nehirlerinden yahut vadilerinden birisinin ismi olduğu ulema tarafından ileri sürülmüştür.

Burada ayetin mealini de vermek gerekir: “Nihayet bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette “gayy” cezasını bulacaklardır.” (Meryem, 19/59) “Gayy”, korkunç cehennemin diğer vadilerinin bile kendisinden Allah’a sığındığı bir cehennem vadisidir.

Peygamberimiz HZ. MUHAMMED SAV bizlere şöyle seslenmektedir: “Cehennemin ateşi sizin ateşinizden 70 derece (kat) daha şiddetlidir zira onun yakacağı taştır. “Yakıtları insan ve taş olan ateşten sakınınız.” BAKARA/24 O çukura girmemek için namazlarımızı tam ve zamanında kılmalı, tadili erkana uymalı ve günahlardan uzak durmalıyız.

CEHENNEM VEYA 7 KATI ŞUNLARDIR:

1. KAT – CEHENNEM (En hafif olanıdır. Hz. Muhammed ümmetinin asileri içindir.
2. KAT – SAİR (Hristiyanlar içindir.)
3. KAT – SAKAR (Yahudiler içindir.)
4. KAT – CAHİM (Dinden dönenler ve şeytanlar içindir.)
5. KAT – HUTAME (Yec’üc Me’cüc ve kafirler burada bulunacaktır.)
6. KAT – LEZA – (Puta ve ateşe tapanlar ve sihirbazlar için hazırdır.)
7. KAT – HAVİYE (Dinsizleri, zındıkları, münafık ve yalancıları bekler.)

Gayya

GAYYA KUYUSU 7. KAT, EN ALTTADIR. (kimi yerde 5. katta diye de geçer)

İbn-i Abbas RA şöyle nakleder: “Cehennemde öyle bir vadi vardır ki Cehennemin tüm dereleri onun şiddetinden yüce Allah’a (CC) sığınır. Cehennemin bütün katlarındaki pislikler, kan ve irinler buraya bu kuyuya akar. Burayı yüce Allah (CC) zina edenlere, yalancı şahitlik yapanlara, anaya babaya isyan edenlere münafıklara ve benzerlerine tahsis etmiştir.” Ağzından dibine kadar 70 yıllık; farklı hadis kaynaklarına göre 500 senelik mesafe olan Cehennem’den Allah’a sığınmalıyız.

Zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir. O, karınlarda maden eriyiği gibi, suyun kaynaması gibi kaynar. “Suçluyu yakalayın, Cehennemin ortasına sürükleyin, sonra başına azap olarak kaynar su dökün” denir. [Duhan 43-48]

Âyetlerimizi inkâr edenleri ateşe sokarız; onların derileri yandıkça, daha fazla acı duymaları için derilerini değiştiririz. Allah güçlü ve hakîmdir! [Nisa 56]

En doğrusunu yüce Allah bilir; Cehennem’de çok farklı azaplar vardır. Gayya çukuru bunlardan sadece birisidir. Sanılanın aksine Cehennemde sadece ateşle azap yoktur ve birçok azap çeşitlerine rastlanır.

Birkaçını nakledelim: dondurucu soğuklar, yılan, akrep gibi hayvanların sokması, başa topuzlarla vurulması, sürekli açlık, zakkum yedirerek bağırsakları parçalamak, vücutların büyütülerek azabın artırılması, irinli sular içirmek, bahsettiğimiz Gayya kuyusu, uçurumlardan yuvarlamak, zifiri karanlıklarda azap, pis kokulara maruz bırakmak, bu azapların her gün katlanarak artması sonsuza kadar devam etmesi ve elbette en korkutucu olanı yüce mevlanın kahır sıfatıyla görünmesidir. Bu hepsinden çok daha şiddetli olacaktır.