Kimin Cenaze Namazı Kılınır, Kimin Kılınmaz?

Kimlerin cenaze namazı kılınmaz sorusunu öncelikle bu konuda ulemanın verdiği fetvalar çerçevesinde değerlendirmek gerekir; öncelikle intihar mevzuna değinebiliriz; ‘intihar eden kimse yıkanarak cenaze namazı kılınır’ fetvasına Hanefi mezhebi kaynaklarında rastlanmaktadır ancak farklı görüşler ileri süren alimler ve cemaatler de mevcuttur.

İmam Ebû Yusuf’e göre kişinin cenaze namazının kılınabilmesi için intiharın hata yolu veya şiddetli bir ağrı dolayısıyla yapılmış olması gerekmektedir.

Yine ulema, çarpışma esnasında ölen eşkıyalar (buna asileri ve teröristleri de katmak doğru olur) için ‘cenaze namazı kılınmaz’ fetvasını verir. Tabi konuları derin açmadan yüzeysel ilerlediğimizi de ifade edelim.

Burada bir parantez açan alimler, terör – isyan suçunun büyüklüğüne vurgu yaparak, kişilerin inançlı ya da inançsız olmasını sorgulamadan ‘cenaze namazı kılınmaz’ fetvasını vermelerini şununla açıklar: “Suçun büyüklüğünü vurgulamak ve halka bunu anlatmak.” Bu noktada yine suçu işleyenin küfre düşmesine hüküm verilmesi ikinci olarak ele alınmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimde bulunan FETÖ’cülerin cenaze namazlarının kılınmaması talimatı vermiştir.

Müslüman bir devlete haksız gerekçelerle baş kaldırıp isyan eden kimseler konusuna biraz daha değinelim: Bunlar devlet otoritesini ortadan kaldırarak asayişi ve İslam idaresini bozmak amaçlı isyana başlayan asi kimselerdir.

Hatta bu tip asilerle, örneklerine eskiden rastlanabilecek yol keserek baskın yapan anarşistler ve eşkıyalar, eğer çatışma esnasında itlaf edilirlerse, cenazeleri gömülmeyi bırakın yıkanmaz dahi. Bu iki kısmın cenazesi yıkanmadan açılan çukurlara itilir, ibreti alem olsun denerek cenaze namazları kılınmadığı gibi, yıkanması da görüldüğü üzere terk edilir.

Ancak bu saydıklarımızın hepsi de tövbe – istiğfar ederek tüm işlerinden pişman olurlarsa, tövbeleri samimi sayılarak öldüklerinde namazları kılınacaktır, gerisi Allah’a havale edilir. Şöyle bir soru da aklınıza gelebilir; şimdilerde yol kesen eşkıyalar pek kalmadı ancak güpegündüz yaşadığınız şehirde önünüz kesilse ve paranız gasp edilse, iş yeriniz soyulsa? Bu konu da Şeriat kaideleri esas alınırsa aynı şekilde değerlendirilmelidir.

Kimlerin Cenaze Namazı Kılınmaz?

Gebelerin dört aydan önce düşük yapması durumunda bebek yıkanmaz ve cenaze namazı kılınmaz. Bir beze sarılarak bu şekilde defnedilir.

Bu konuda alimler arasında ihtilaf görülmez. Fakat dört ay ve sonrasında düşük olması durumunda farklı görüşler vardır. Eğer çocuk canlı dünyaya gelmişse hem yıkanır hem de cenaze namazı kılınır. Bu konuda ittifak edilir.

Devam edelim; haksız gerekçelerle boğmak suretiyle bir veya birden fazla kişiyi katletmek, vahşetin en dehşetlisi sayıldığından yine bu kişilerin cenaze namazı kılınmaz. Ana babasını kasten ve zulmederek öldüren evlatlar da mirastan mahrum bırakıldıkları gibi yine namazsız gömülür.

Eskiden ana baba katili kişiler, mahkeme kararı ile öldürülünce bu kimselerin cenaze namazı kılınmazdı. Şimdilerde ise kılınmaktadır.

Peygamber efendimiz, kamu malından iki dirhemlik bir miktarı çalan Eşcalı sahabisinin cenaze namazını kılmamıştır. Gulul denen (kamu malının talanı) suçunun cehenneme götüreceğini gösteren Kuran ve sünnet temelli güçlü bilgiler, başta Buhari olmak üzere (Bakınız: Buhari, Meğazi, Hayber bahsi) hemen tüm hadis ve siyer (Hz. Muhammed (SAV)’ın hayatını anlatan eser türü ) kaynaklarda yer alır.

Kafir ve münafıkların cenaze namazlarının kılınmayacağını söylemenin bir gereği yoktur sanırız.

Yanarak ölenin cenaze namazı kılınır mı suali de sıkça cevabı aranan sorulardandır. Bu konuda ulema şu şekilde görüş bildirir: İnsanın sadece baş kısmı yahut bedeninin yarısı yanarsa yıkanmadığı gibi namazı da kılınmaz. O şekilde defnedilir. Bedenin yarıdan daha fazlası, başı olmasa dahi yahut bedenin yarısı ve başı bulunursa, yıkanır ve cenaze namazı kılınır. (Kaynak: Dürr-ül-muhtar)

Kimin Cenaze Namazı Kılınır, Kimin Cenaze Namazı Kılınmaz? başlıklı bu yazımızda sizlere; delinin cenaze namazı kılınır mı, kimlerin cenaze namazı kılınmaz fetva meclisi, eşcinsellerin cenaze namazı kılınır mı, katilin cenaze namazı kılınır mı, alkollü ölen kişinin cenaze namazı kılınır mı, peygamberimizin cenaze namazını kılmadığı kişi, çocuğun cenaze namazı kılınır mı, kimlerin cenaze namazı kılınmaz dinimiz islam arama sonuçlarıyla alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Umarım beğendiniz.