Cin Çağırmak Günah mıdır?, Cinlerle Temas Kurabilir miyiz?

Cin çağırmak ve “üstün kabiliyetli ve her şeye gücü yeter diyerek” cinlerle temas kurmaya çalışmak günah değilse de, kötü amaçlara alet etmek için temas kurmak doğru değildir. Cinlerle irtibat kurma, mürşit ve rehbere ihtiyaç duyar ve ehil olmayı gerektirir. Hafıza, zeka, muhakeme, akıl ve ibadet bakımından cinlere nazaran çok daha üstün olan insanın onları kıskanan cinlerle iletişim kurmaya çalışması olumsuz sonuçları beraberinde getirebilir. Yüce mevla Kur’an-ı Kerim’de, “Şüphesiz biz insanı ahsen-i takvimde yarattık.” (Tin, 95/4) diyerek bu üstünlüğü bizlere duyurmaktadır.

Cinlerin bu üstünlüğü tanıyan Müslüman olanları olduğu kadar inançsızları da vardır ve bir çok açıdan tıpkı bizlere benzerler. Cinler, insanın üstünlüğünü kabul etmedikleri gibi, onları yalanlarıyla aldatmalarıyla güç durumda bırakır ve kendilerine muhtaç kalmaları için ellerinden ne gelirse yaparlar. Cin dünyasını ve yapılarını bilmeyenler cinleri gözlerinde çok büyüterek onlardan medet ummakta adına medyum denen şarlatanlar ve üfürükçüler, bu cehaleti ne yazık ki iyi değerlendirmektedir.

Cin ve bir kısım şeytanların celp edilip hizmet ettirilebileceğine dair en net işaret Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen Hz. Süleyman (AS)’a aittir.  – “Denize dalarak onun için cevherler çıkaran ve başka işler de gören şeytanları yine onun emrine verdik.”(Enbiya, 21/82)

Kişi uygun iletişim metotlarından haberdar değilse, hata ve yanlışlıklar ile cinlerin şeytanların ağına düşebilir. Bu tür şeylere daha doğrusu farklı bir aleme karşı hevesi olanların mana aleminde gözleri açık değilse habis ruhların ifritlerin saldırısına uğrarlar; bu varlıkların Allah muhafaza hakimiyeti altına girerler ve oyuncakları dahi olurlar. Neticede cinler, böyle bilgisiz ve cahil kişileri bazen gurur ve kibre sevk ederek, okşar bazı bilgilerle şımartır; zamanı gelince de korkutup tehdit ederek etkileri altına alırlar ve kendi hesaplarına iş yaptırırlar.

Geçtiğimiz asırda Hindistan’da yaşayan Gulam Ahmed Kadıyanî, böylesine bir manevi saldırıya uğramış evvela kendisine müceddid olduğunu kabul ettirmişler; devamında Mehdiliğine, bir sonraki adımda da İsa Mesih olduğuna inandırmışlardır. Son noktada da, haşa “Allah (CC) hulûl etti ve bende göründü.” demeye kadar gitmiştir.

Cin Çağırmak Günah mıdır?, Cinlerle Temas Kurabilir miyiz? başlıklı bu yazımızda; gerçek cin daveti, cin nasıl çağırılır kolay, cinnia nasıl çağırılır, ifrit cini çağırma, ruh nasıl çağırılır, cin çağırma videosui iyi huylu cinlerle iletişim, nebih cini ile arkadaş olma şartları, cin nasıl toplanır, cin yakalama, cinle evli olduğunu nasıl anlarsın, garantili cin daveti, dişi cin çağırma, tesbih ile cin daveti, fal bakmak için cin çağırmak, kibrit çöpü ile cin çağırma, cin çağırma duası, cin çağırma oyunu, ayna ile cin çağırma, cin çağırma tahtası, cin arkadas edinme, sildovyenna, ruhaniler nasıl çağırılır, fincanla cin çağırma duası, ruh çağırma, kalp çağırma, cin suresi, ouija tahtası oyna, cin çağırmak istiyorum, cin çağıran varmı, cinlerle iletişim kuranlar, cin çağırma duası kısa, en kolay cin çağırma, cin çağırma duası okudunuz, internetten cin çağırma ve ruh çağırma duası arama sonuçlarıyla ilgili bilgiler verebilecek sonuçlarını toparlamaya çalıştık. Umarım beğenir ve yorumlarınızı bizlerle paylaşırsınız.