Cin Nasıl Çıkarılır?

Cin ve şeytan çarpması durumlarında; kişinin hareketlerinde gözle görülebilecek bozulmalar ve rahat yürüyememe durumları oluşur. Adım ve konuşmalarında dengesizlik fark edilir. Sözlerini birbirine bağlamada, konuşmada güçlük çeker. Kelimelerinin arasında mantıklı bir anlam ilişkisi kuramaz.

Cinlerin insanları “çarpma” suretiyle sara nöbetine sebebiyet vermeleri, umumiyetle öfke ve cezalandırma maksadıyla olur. Bazılarımız bilmeden ve istemeden cinlere eziyet edebilir yahut cinler kasten eziyete uğradıklarını düşünürler. Kişi farkına varmadan cinlerin üzerine idrarını yapabilir veya kaynar su dökebilir. Ya da farkında olmadan cini öldürebilir.

Cinler kişinin vücudundan çıkmakta direnirse; Ayetel Kursi, Yasin Suresi, Saffat Suresi, Duhan Suresi, Cin Suresi, Humeze Suresi, A’la Suresi, Kafirun Suresi, gibi cinleri rahatsız ettiği bilinen Kur’an Sureleri okunur.

Büyüklerimiz, bu tür olayların yaşandığını bildikleri için çöplükler gibi boş alanların kenarından geçerken, açığa tuvalet yaparken, sıcak kul ve sıcak su dökerken “Destur” denmesini sürekli tembih ederlerdi.

Cin Türleri

  1. Cin bağırmaya başlayarak sızlanır, çığlık atar, acı çeker ve içine girdiği kişinin ağzından konuşur.
  2. Hasta sert bir şekilde bakmaya başlar ya da ellerini gözlerine kapatır. Bakışları donar.
  3. Vücudu titremeye başlar, sağa sola döner.
  4. Hasta bayılır ve cin hastanın dilinden konuşur. Bazen de cinin adını söyler.

Bu durum; bilmeden cinin olduğu yere taş vs gibi ağır eşyalar koymak; bir yere yüksekten düşmek gibi nedenlerle yaşanır. Özellikle kır, orman, çöl gibi açık alanlarda deliklere tuvalet yapmamak; tuvalet, hamam veya benzeri yerlere girerken besmeleyi ihmal etmemek, yılan, akrep, siyah kedi ve köpeğe zarar vermemek gerekir. Kimi alimlere göre yılan, akrep, siyah kopek öldürülebilir ancak yaralı bırakılmamalıdır.

Genel kanıya göre cin; alimler tarafından el veya ayak parmağından, ağızdan veya burundan çıkarılmalıdır. Göz, karın ve benzeri noktalardan çıkmasına müsaade yoktur. Bedenden çıkmadan önce “Esselamu Aleykum” denmesi tavsiye edilir. Hasta okunan ayetlerden mutlaka etkilenir, sağa sola titrerse cinin hala bedende olduğu bilinmelidir.