Cinler Hayvanların Kılığına Girerek Zarar Verebilir mi?

Cinlerin bir kısım insan veya hayvanların şekline girerek insanlara görünebileceklerine dair gerek Kur’anı Kerim’de gerekse sünnette deliller vardır.

İttifak edilen görüşe göre cinler ekseriyetle kendi aleminin sınırları dışına kendi iradesiyle çıkamaz. Fiziki aleme geçişlerinde çeşitli sebepler vardır. İletişim kurabilme kabiliyetine sahip kişilerin bilerek ve bilmeden buna vesile olması manyetik bu geçiş hadisesine sebep olabilir. Cinler, metafizik alemden fiziki aleme canlarının istediği gibi geçemezler.

Cinler, kendi alemlerinden Dünyamıza geçtikleri zaman, alelade kişilere musallat olup önüne gelen herkese etki edemiyor. Lakin, doğuştan ve sonradan kalp gözü açık olan insanlarla iletişime geçebilir yahut bünyesinde bir açık, bir hastalık bulunan kişilere musallat olabilirler. Bu kişiler de umumiyetle korkak, içine kapanık, çekingen, psikolojik olarak belli bir dengeye sahip olmayan, nörolojik tetkiklere rağmen bir hastalığı olmadığı halde manevi olarak bir hastalığı olan kişilerdir.

Cinler, kendi dünyalarından yanımıza sürekli kalmak üzere geçemez. Muhakkak belli bir süre sonra alemine geri dönmek zorundadır. Nasıl ki, suya girdiğimizde belli bir müddet sonra sudan çıkmak zorundaysak, cin de bir süre sonra dünyamızı terk etmek zorundadır. Kalmasının tek imkanı; kalp gözü açık bir uzman bulmak ve onunla muhatap olarak enerjisinden faydalanmak veya zayıf ve hasta kimselerden enerji hırsızlığı yapmak, herhangi bir hayvanın içine girip zaman kazanmaktır.

Ulema cin ve şeytanların yaratılışlarını değiştirerek asli hallerinden başka şekillere girmeye güçlerinin bulunmadığına ve bunun sakıncalarına inanıp tehlikelerine dikkat çekmişlerdir.

Mesela, alimlerden er-Razi; cinlerin başka şekillere veya insanların suretlerine girebilmelerinin kabul edilmesi halinde, yeryüzünde insanlara itimadın kalmayacağını, kişinin dostunun, anasının, babasının, karısı veya çocuğunun cin değil de kendileri olduğunun bilinemeyeceğini ifade etmektedir.

Şunu da atlamayalım ki hayvanların göz perdesi olmaması sebebiyle hayvanlar cinleri rahatlıkla görmektedir. Bazen özellikle köpeklerin anlamsız bir noktaya dalarak hırçınlaşmaları cinleri görmesi ve ürkmelerinden kaynaklanır. Ezan vakti köpeklerin uluyarak havlaması şeytanların kendi boyutlarına dönüşleri esnasında köpeklerin bunları görerek sinirlenmeleriyle alakalıdır.

Hayvan kılığına giren cinler başlıklı bu yazımızda; cinler hayvan suretinde bize görünebilir mi başlığına odaklandık. Umarım beğenir ve yorumlarınızı bizimle paylaşırsınız.