Cinler Kaybolan ya da Çalınan Eşyaları Bulabilir mi?

Cinlerle irtibat kuran insanların, alimlerin varlığı bilinmektedir konuyla alakalı bir çok yazı paylaştık sizlerle. Farklı alemleri merak eden kişilerin aklına “Cinler kaybolan ya da çalınan şeyleri bilebilirler mi?” sorusu da gelmektedir. Kaybolan eşyalarını, yakınlarını bulabilmek amacıyla medyumların (!) kapısını aşındıran insanların sayısı hiç de az değil. Eğitimli ya da eğitimsiz, zengin ya da yoksul çok fazla kişi büyük bir dolandırıcılık pazarına istemeden aracılık ediyor. Medyumluk, Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kazançlı (!) bir kapı olarak karşımıza çıkıyor.

Cinlerin gaybı bilme konusunda bizden bir farkı olmadığı konusunda İslam uleması ittifakla birleşmekte. Farklı bir görüş; Cinlerin gaybı bilemeyeceğini lakin yapıları ve uzun ömürleri itibariyle – özetle deneyimleri ile – pek çok bilgiye ulaşabilecekleri kabul edilmektedir. Görüşümüzü biraz daha açalım, cinler yapıları ve hızları ile bizim ulaşamayacağımız bir çok konudan haberdar olabilmekte. Farklı zaman dilimlerinde yaşamaları, görünmez olmaları, hızları özetle kapalı kapıların ardına bilgilere ulaşabilecek oluşları avantajları oluyor.

Kitabımız Kurân-ı Kerîm’de de bilgi hırsızlığına teşebbüs eden cin kabilelerinin amaçlarına ulaşamayacakları Saffat suresinin 37/ 6 ve 10. ayetlerinde detaylıca ifade ediliyor. Ayette, “Biz en yakın göğü ziynetle, yıldızlarla süsledik ve onu her türlü şeytandan koruduk. şeytanlar yüce topluluğu dinleyemezler, her yandan kendilerine (Şihablar) atılır. Kovulurlar. Onlar için sürekli azap vardır. Yalnız (yüce topluluktan) bir söz kapan olursa, onu da delici bir alev izler denilmektedir.” (37/6-10) denmektedir.

Benzer bir ifade, Hicr Suresi’nin 16 ve 18. ayetlerinde de karşımıza çıkıyor. Bu nedenle İslam uleması, gaybı konularda kahinlere başvurulmasını şiddetle men etmektedirler. Öte yandan tezimizi destekleyen Sebe suresi 14. ayette, cinlerin gaybı yani geleceği bilmeyecekleri net biçimde ifade edilir: Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, ancak değneğini yiyen kurt onun vefatını önlere fark ettirdi. Hz. Süleyman’ın ölümü o vefat edip yere düşünce ortaya çıktı. Eğer cinler görülmeyeni bilmiş olsalardı alçak düşüren bir azap içinde kalmazlardı.” (33/14)

Lütfen yazımızı dikkatle okuyun ve bilgi vereceğini iddia eden medyum vb şarlatanlara paranızı kaptırmayın.