Cinler Nasıl Müslüman Oldu? İşte Cinlerin Müslümanlığa Geçişi…

Addâs’tan (RA) başka bir sahabenin iman etmediği Taif yolculuğundan dönüşünde peygamber efendimiz, gecelediği bir yerde Kuran okuduğu esnada bir grup cin Allah’ın Resulünü dinledi. Hepsi de hakikati görerek Resûlullâh’a îmân ettiler. Kendi kavimlerinin yanına tebliğ vazifesiyle döndüler. (İbn-i Sa’d, I, 212)

Cinler ve cin taifesinden şeytanlar yeryüzünü araştırmak üzere grup halinde yola çıktılar. Bunlardan Tihâme istikametine giden bir grup, (Ukâz Panayırı’na giderken Nahle bölgesinde) ashabıyla birlikte sabah namazı kılmakta olan peygamber efendimize rastladı.

Kuran-ı Kerim tilavetini duyunca durup kulak kabarttılar: “Bizim semadan haber almamıza manî olan şey işte budur!” deyip döndüler. Kavimlerine şöyle dediler: “Ey kavmimiz, gerçekten biz, doğru yola ileten harikulade güzel bir Kuran dinledik ve ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.”

O vakitlerde, şeytanların semadan gelen haberleri almalarına mani olunduğu da ekleyelim.

Yüce Allâh (CC) Teâlâ Ahkâf Sûresi’nde özetle bahsettiğimiz bu hâdiseden şu şekilde bahsetmektedir: “Hani cinlerden bir topluluğu, Kur’ân’ı dinlemeleri için Sana yöneltmiştik. Kur’ân’ı dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) «Susun!» demişler, Kur’ân’ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Onlar kavimlerine şöyle dediler: «Ey kavmimiz! Gerçekten biz Mûsâ’dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik.

O kitap, hakkı ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allâh’ın davetçisine uyun! O’na iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Her kim Allâh’ın dâvetçisine uymazsa bilsin ki, yeryüzünde Allâh’ı âciz bırakacak değildir. Onun Allâh’tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.” (el-Ahkâf, 29-32)

Resûlullâh’ın Tâif yolculuğundan görünür manada kazancı sadece Addâs (Ra) olarak gözükse de gerçekte Allah Teâlâ efendimize bir çok lutuf ve ihsanda bulunmuştur. Kendisine iki farklı alemin sultanlığının bahsedildiğin izah ettiğimiz cin bahsinden çıkarabiliriz. Evvela daha Mekke’ye dönmeden cinler mübarek sesinden Kur’an-ı Kerim dinledi ve alemlerinde tebliğe başladılar. Bundan kısa bir süre sonra da yüce Allâh (CC), Habîbi’ni sema aleminin sultanı kılarak Mîrâc’a yükseltti.