Cinler Tarafından Yazıldığı Söylenen Kitabü’l Azazil

M.S. 500 yılında İbn-i Cuhaşe adında bir adam tarafından Endülüs Emevi Devleti sınırları içinde yazıldığına inanılan Kitabü’l Azazil (Şeytan demektir), tamamı cinler üzerine son derece detaylı bilgiler ve sırlar barındıran epeyce de kalın Arapça bir kitap. Kitabı M.S. 800’lere de tarihlendirenler var.

Bu arada kitabın yazarı olarak bahsettiğim; kimdir ve nedir pek bilemediğimiz İbn-i Cuhaşe’nin de bir cin olduğunu iddia edenler bulunmakta. Bir bilgi daha; “Kitabü’l Azazil cinleri anlatan bir kitap olsa da Şeytan’ın Kitabı olarak da tercüme edilebilir.”

Kitabın orijinalinin cinler hakkında fazlaca çizim ve detaylarla süslenmiş olması yazarının da onlardan biri olduğunu düşünmemize neden oluyor. Kitap hayatımıza girdikten bir süre sonra çok gizli bilgiler içeren yerlerinin çıkarıldığı ve bu haliyle basıldığına inanılıyor.

Kütüphanelerde saklanmış veya saklanmamış bilemeyiz ancak sonrasında insanı deliliğe sürüklediğine inanılan bu kitabın alimler tarafından tamamen yasaklandığı ve sadece iki kopyasının kaldığı kulaktan kulağa yayılan bir diğer efsane.

Muhafaza edilen iki kopyanın Kurtuba Müzesi’nde veya British Müzesi’nde olduğu söylenmekte.

Azâzil Ne Demek?

Azâzil şeytanın bir diğer adı olarak bilinir. Yahûdi ve Hristiyan kaynaklarında ise; azâzel, azâel, hazazel şeklinde karşımıza çıkar. İslâmî kaynaklarda şeytan veya iblisin bir diğer adı olarak bilinmekte lakin azâzil kelimesi Kur’ân’da ve hadislerde geçmemektedir.

Cinler tarafından yazıldığı söylenen Kitabü’l Azazil’e odaklandığımız bu yazımızda; Kitabul azazil ne demek?, Kuranda azazil ismi geçiyor mu?, Cinler hangi dili konuşur? ve Cinlerin başı kim? başlıklarına odaklandık! Umarım beğenir ve yorumlarınızı paylaşırsınız.