Cinler Arşivi

Çeçenistan’daki Cin Çıkarma Hastanesi

2009’da Grozni’de kurulan “İslami Tedavi Merkezi – Center of Islamic Medicine”; batıl inançlara sahip halkın, cinci büyücü gibi şarlatanlara para kaptırmaması için Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un talimatıyla resmi olarak faaliyet gösteriyor. Görevi ‘dini usullere göre tedavi etmek’ olan İlahiyat mezunları ücretsiz olarak ziyaretçileri tedavi ...Devamı Burada

İmam-ı Şibli’nin Cinlerin Esrarı Adlı Kitabı

Cinlere dair İslam kaynakları arasında öne çıkan en kapsamlı eser Maliki Mezhebinin fıkıh alimlerinden İmam-ı Şibli’nin (Ebubekir Şibli) Cinlerin Esrarı adlı kitabıdır. Kitabın, Kahire El-Ezher Üniversitesinden Türk asıllı mütercim Muhammet Fersat tarafından uzun emeklerle tercüme edilmiş ilk Türkçe baskısı 1970’li yıllarda İstanbul’da yayınlanır ancak ...Devamı Burada

Cin ve Şeytan Arasındaki Fark Nedir?

Göremediğimiz manevi varlıklar sadece melekler değildir elbet. Cinler ve azgınlıkta sapkınlıkta ileri giden şeytanlar, dumansız ateş alevinden yani saf ateşten yaratılmış ruhani varlıklardır. Cinler de melekler gibi görünmez olup çeşitli şekillere girmeye ve zor görevleri başarmaya muktedir, cins ve mahiyet bakımından ise meleklerden ayrı ...Devamı Burada

Cinler Kaybolan ya da Çalınan Eşyaları Bulabilir mi?

Cinlerle irtibat kuran insanların, alimlerin varlığı bilinmektedir konuyla alakalı bir çok yazı paylaştık sizlerle. Farklı alemleri merak eden kişilerin aklına “Cinler kaybolan ya da çalınan şeyleri bilebilirler mi?” sorusu da gelmektedir. Kaybolan eşyalarını, yakınlarını bulabilmek amacıyla medyumların (!) kapısını aşındıran insanların sayısı hiç de ...Devamı Burada

Cinler İnsan Şekline Nasıl Giriyor?

Ruhani varlıkların bir kısım insan veya hayvanların şekline girip bizlere görünebileceğine vesvese verebileceğine dair gerek Kuran’ı Kerim’de gerekse sünnette farklı işaretler mevcuttur. Bir örnekle ilerlemek gerekirse; Hz. Cebrail’in Hz. Meryem’e bir insan şeklinde görünüşü buna verebileceğimiz ilk misal olabilir. Ayrıca Cebrail (AS), hem asli ...Devamı Burada

Cinler ve Şeytanlar Nerede Yaşıyor?

Cinlerin mesken ve mekan edindikleri alanların genel olarak çöplük gibi pis yerler olduklarını daha önceki yazılarımızda sıkça dile getirmiştik. Nitekim Hz. Peygamber efendimiz; evlerde bırakılan çöp ve pisliklerin cinlerin toplantı alanı olacağını bildirmiştir. Dinimize ve şeriata göre cinler; irade ve şuur sahibi varlıklardır akıl ...Devamı Burada