Cinlerden Korunma Yöntemleri

İnsan günlük yaşamında düzenli olarak abdestli olması halinde, onlardan kısmen korunabileceği gibi, buna namaz, zikir ve diğer duaları da ilave ederse, korunma konusunda kendini biraz daha yüksek oranda sağlama alacaktır. Cinler korkutmayı, vesvese ile şüphelere düşürmeyi, aciz ve çaresiz bırakmayı sever  yalvarılmasından ve bir şeyler istenmesinden hoşlanırlar. Büreyde (RA)’den nakilli bir hadiste Hz. Peygamber (SAV), şu duayı bizlere tavsiye buyurmuştur:

“Ey yedi kat semanın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlukâtının şerrine karşı, beni himâye et! Et ki, hiç birisi, üzerime aniden saldırmàsın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur; ilah olarak sadece sen varsın.” (Tirmizi, Daavât, 96, (3518).)

Eve yahut işe girerken okunacak Besmele, şeytanların şerrini bizden ve onu da evden uzaklaştıracağı gibi, insanın sokağa çıktığı zaman da korunmaya muhtaç olabileceği muhakkaktır. Bunun içinde Euzü-Besmele çekilmesi tavsiye edilir. Lakin, Resulullah (SAV), sokağa çıktığında sadece Euzü – Besmele ile yetinmemiş ve ayrıca dualar etmiştir. Bu konuda Enes (RA)’den nakilli bir başka hadisi şerifte, Hz. Peygamber Efendimiz (SAV)’in bizlere şöyle buyurduğu rivayet edilmekte:

“Evinden çıkınca kim: “Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah’tandır” derse kendisine: “İşine bak, sana hidayet verildi, kifayet edildi ve korundun da” denir, ondan şeytan yüz çevirir.”(Tirmizi, Daavât, 34, (3422)

Yine farklı bir hadisi- şerifte şeytanın bir vesveselerinden söz edilmiş ve buna karşı ihlas suresinin okunarak sol tarafımıza doğru üç kez tükürmemiz farklı kaynak eserlerde tavsiye buyrulmuştur. Cinlerin şerrinden uzak kalmak için de, Hz. Peygamber (SAV)’in, Felak ve Nas Surelerini aksatmadan okumaya devam ettiği, yakınlarına – ashabına ve bizzat Hz. Aişe validemize de okumayı tavsiye buyurduğu bildirilmektedir.