Cinlerin Meleklerden Farkı Nedir?

Yüce Mevla melekleri nurdan cinleri ise ateşten yaratmıştır. Keza melekler Allah’a (CC) isyan etmezken Cinler ise isyan etti.

Melekler yemeyip içmez üreyip çoğalmazlar, Cinler ise yer içer ürer ve çoğalırlar. Latif ve ince bir varlık olmaları, üremelerine ve kabileler haline yaşamalarına engel değildir. Sayıları insanlardan daha çoktur. Zaman zaman kendilerine iyiliği dokunan insanları ödüllendirebilir, bilerek veya bilmeden zararı dokunan kişileri ise cezalandırabilirler. Medyum vb kişileri etki altına alıp isteklerine alet ettikleri görülmüştür.

İnsanlara aşık olan cinlerin varlığı bilinir. Müslümanlar açısından cinler “iyi huylu Müslüman cinler” ve “kötü huylu kafir cinler” olarak sınıflandırılır. Cinlerin zaman zaman aşık oldukları kişileri kaçırabildikleri ifade edilse de durum alimler arasında tartışmalıdır. Kötü huylu cinler daha çok dünyevi menfaat peşinde koşan kişilerin ilgisini çeker.

“Huddam” adı verilen bu cin hizmetçiler sayesinde hastalıkların iyileştirilebildiği, kişinin bir başkasına aşık edilebildiği veya soğutulabildiği yahut bir takım olağanüstü olayların yaşatılabildiği varsayılmaktadır.

Cin ile şeytan arasındaki fark nedir, melekler ve cinler arasındaki farklar, cin nedir, cinler melek midir ve ifrit ile cin arasındaki fark nedir başlıklarına değindiğimiz yazımızı yorumlamanızı rica ediyoruz.