Cinlerin Nasıl Ölür? – Cinler Ölülerini Nereye Gömerler?

Alimler; “cin yanması ve cinlerin yakılması” diye bir hadiseden bahsederler. Özellikle üfürükçü, cinci, muskacı vs. kişiler “Şu kadar cin yaktım, bu kadarı yandı.” şeklinde kendilerine göre çekici (!) olduğuna inandıkları ifadeleri kullanabiliyor. Bu yanma bizim bildiğimiz günlük hayatta tanık olduğumuz şekilde bir yanma mıdır yoksa başka bir kimyevi yahut benzer bir olay mı söz konusu sizler için yanıtlar bulmaya çalışacağız. Akla ilk gelen soru elbette: “dumansız ateşten varlığa sahip bir cin nasıl yanıyor?” olacaktır.

Cinler de tıpkı biz insanlar gibi şuurlu, akıllı, hesaba tabi ve elbette canlı varlıklardır. Daha önceki yazılarımızda da sıkça belirtmiştik “akıl ve muhakeme konusunda” insanların daha üstün olduğu ittifakla delilleriyle sabittir. Cinlerin de üstün yanları vardır elbet; hız, geçmişe gidip gelebilme gibi uzun yaşama (100 ile 600 yıl) bizden üstün tarafları insanlara devamlı olarak çekici gelmektedir. Biz insanlar gibi onlar da ruha sahiptir. Ruhları sayesinde canlı kalmaktadırlar. Aramızdaki fark; bizim ruhumuz moleküllerden oluşan, maddi bir bedenle kabaca ifade edilirken, cinlerin ruhu ise bir enerji ve akımla alakalı durumdadır.

Emri hak vaki olduğu zaman insan ruhu cesedini terk eder ve berzah alemine gider. Et ve kemikten bir hayat süren canlı beden kısa sürede toprağa konacaktır. Bir süre sonra cesetler çürüyüp, toprak olur. Şekil ve özellik değiştirerek farklı bir hale inkılap eder. Cinlerde ise bir cin öldüğünde ruhu tıpkı bizdeki gibi berzah alemine giderken, ruhsuz hali yani vücudu, özetle enerjisi başka bir şekilde yine yeryüzünde enerji durumunda bulunur.

Adına medyum denilen bizdeki adı; cinci olan kişiler, vücudunda manyetik akım ve enerji bulunduranlar cinlerle temasa geçip karşılaştığı anda, bünyesindeki akım ve enerji miktarına göre, karşıdaki varlığı nötr hale getirebilmekte bazen de yaralayabilmekte. Cinlerin nötr hale gelmesi ise medyum dilinde ölmesi demektir. Bu ölüm elbette normal ölümleri dışında dışarıdan müdahale ile gerçekleşmektedir. Bahsettiğimiz bu ölüm sadece okunan dualarla mı gerçekleşiyor, yahut başka bir fiziki kanun mu devreye giriyor bunu iyi araştırmak gerekir. Bu öldürmenin günahının insan öldürmekle eşdeğer olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Cin öldürülmeden önce mutlaka kendisine tebliğde ve telkinde bulunulmalıdır.

Telkinlere rağmen cin saldırılarına devam ediyorsa ve Müslüman bir cin değilse yakılarak öldürülmesine cevaz verilebilmekte. Cinlerin ölümlerinden sonra Allah (CC) katında yargılanacağı, sevaplarına ve günahların göre cennet veya cehenneme gideceği özetle bizim gibi mükellef oldukları akıllardan çıkarılmamalıdır. Mahşerde insanlar cinleri görebilecek ancak bu sefer de cinler insanları göremeyecektir. Cinler ateşten yaratılmışlardır, onların toprağı yine ateş olacaktır. Tıpkı bizim topraktan yaratıldığımız ve toprağa döneceğimiz gibi..

Alimler, “Bekletilecek olan yalnız iblistir” derken, cinlerin ölümünü doğrulamaktadır. Yine ulema; “Cinler ölürler lakin şeytana bir şey olmaz. O daima taze ve 30 yaşında kalır. Annesi de babası da gençtir. O ise ikisinden de gençtir.” demekte.