Cinlerin Ölümü Hakkında İlk Kez Duyacağınız Bilgiler

Cinlerin ölümü konusuyla profesyonel olarak ve hiç bir maddi karşılık beklemeden uğraşan kişilerden, “cin yanması, cinlerin yakılması” diye bir olay duymuşuzdur. Halkımız ne yazık ki sözde cindir, üfürükçü, muskacı vb. kişilerle görüştüğünde, çoğu zaman “Şu kadar cin yaktım, bu kadarı yandı.” tarzı ifadelerle de karşılaşabiliyor.

Çoğumuzun aklına, dumansız ateşten varlıklar olarak adlandırılan çoğu rahmani cinler nasıl yanabiliyor? Bahsi geçen bu yanma bizim Dünyevi hayatta bildiğimiz bir yanma mıdır yoksa başka bir metafizik ve kimyevi hadise mi söz konusudur?

Hadislerden nakledilen, ulemadan bizlere ulaşan tecrübeler ve araştırmalar ile anlaşılan şudur:

Bir çok makalemizde ifade ettiğimiz üzere cinler de tıpkı bizim gibi şuurlu ve akıllı varlıklardır. İnananı ve inanmayanı vardır. Yalnız akıl ve muhakeme konusunda bizlerden daha üstün olabileceği ifade edilir. Cinlerin hızı, geçmiş tarihlere gidip gelebilme gibi insanlardan üstün tarafları da mevcuttur. Keza bizim gibi onlar da ruhla sahiptir ve bu ruhları sayesinde canlı kalabilmektedirler. İnsan ve cinler arasındaki fark kabaca şöyle özetlenebilir; insanın ruhumuz molekül yığını ve fiziksel bir bedenle, cinlerin ruhu ise bir akımla ya da en sade ifadeyle enerjiyle ilişkilidir. Bu paragrafla cinler neleri bilebilir sorusuna cevap vermek mümkün.

cinler ölümü

İnsan ebedi alame göçtüğü zaman ruh bedenini terk eder, berzah alemine gönderilir. Et ve kemikten oluşmuş ceset toprağa verilir. Bir süre sonra beden – ulemaya göre ‘eğer alim ve şehit değilse’ – çürüyerek toprak olur. Şekil ve mahiyet değiştirerek mevcut hâlinden başka bir şekle geçer lakin evrendeki atom adedi ve sabit kütle dengesi kaybolmaz. Cin öldüğünde ise ruhu, berzah alemine giderken, ruhsuz hali, yani sürekli bahsedeceğimiz “enerjisi” başka bir mahiyette yine yeryüzünde enerji olarak yer alır.

Cinler Neden Öldürülür?

Bir cinin kişilere musallat olarak zarar vermesi ve verdiği bu zarara tüm uyarılara rağmen devam etmesi gibi durumlarda cinler öldürülebilir. Cinler öldürülmeden evvel mutlaka çok kereler telkin edilmeli ve kendilerine tebliğde bulunulmalıdır. Eğer uyarılara rağmen devam ediyorsa ve cin Müslüman değil ise yakılarak öldürülmesine müsade vardır.

Ulemaya göre kalp gözü açık kişiler cinlerle münasebete girip, onlarla muhatap olduğu vakit, okuyacağı bazı tesirli dualar ve terkipler ile ve elbette bünyesindeki enerji gücünün de tesiriyle, muhatabı cini etkisiz hale getirebilir. Cinlerin nötr hale gelmesi yani cinler nasıl ölür sorusunun kısa cevabı ise, anlayabileceğimiz üzere bu dünyadan göçmesi demektir. Cinlerin ölümü hakkında daha fazlasını merak ediyor ve cinler ölülerini nereye gömer sorusuna cevaplar arıyorsanız bir başka makalemize yönlendirebiliriz.

Cinlerin Ahiretteki Durumu

Cinlerde tıpkı bizler gibi gibi öldükten sonra hesaba çekileceklerdir. Allah (CC) katındaki sevap ve günahlarına göre cennet veya cehenneme gideceklerdir lakin cinler ateşten yaratıldığından onlar bizim cennet veya cehennemimize değil “Zemheri” adı verilen soğuk cehennemde azap göreceklerdir. Tabi bu da kesin bir görüştür kesin değildir, şüphesiz en doğrusunu yüce Allah bilir.

Tabi şu da var; insanlar ile aynı cehennemi paylaşacakları görüşü de alimler arasında mevcuttur. Her neresi olursa olsun onların kafirleri de mutlaka azap görecektir. Ayrıca son olarak şunu da ifade edip bağlayalım; mahşerde cinler insanları göremeyecektir. Dünyada insanların cinleri göremedikleri gibi onlar da insanları göremeyecektir ancak insanlar cinleri görebileceklerdir.

Cinlerin ölümü başlıklı bu yazımızda; cin ölümü, cinler nasıl ölür, cinler nereye gömülür, cinlerin ölümü, cinler kaç yıl yaşar ve cinler insanlara nasıl musallat olur başlıklarına odaklandık. Umarım beğenir ve yorumlarsınız.