Cinlerin Ömrü Ne Kadardır?

Cinler, dumansız ateşten yaratılmış varlıklar olduğundan dolayı, hız ve zaman gibi kavramlar onlar için söz konusu olamaz. Çok sür’atli hareket eden ve yaşayan varlıklar oldukları için, ömürleri beşeri zamana göre hesap edilirse, tahmini 800 ilâ 1000 yıl arasında bir ömür ortaya konabilir. Hz. Allah (CC) söyle buyurur. “Cine gelince, O’nu da kavurucu ateşten yarattık.” (15/27) Biz insanlar çamurdan yaratılmış varlıklarız. Cinler ise dumansız ateşten yaratılmıştır ve bu yüzden ömürleri de ateştendir.

Ateşten çok korkarlar ve ölümleri de yanarak ölmek şeklinde gerçekleşir Tabi ki kimin ne kadar yaşayacağını, ömrünün süresini HZ. Allah (CC) bilmektedir. Bizler, sadece geçmişe ve hadislere kaynaklara bakarak ortalama bir yıl verebiliriz.

Bazı insanlar cinlerin insanlardan daha akıllı olduğunu, en güçlü varlık olduklarını sanırlar, bu düşünce doğru değildir, çünkü en mükemmel varlık insandır. Lakin cinlerin de alim olanları mevcuttur, bu ilim ehli olan cinler tabii ki cahil insanlardan daha üstündürler.

Cinlerin barındıkları mekanların ve evlerinin genellikle çöplük gibi pis yerler oldukları, buraları sevdikleri anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber (SAV); evlerde bırakılan ve toplanmayan çöplerin cinlerin toplantı yerleri olacağını ifade etmiştir. Hz. Peygamberin (SAV) Dinimizdeki temizliğe dikkat çektiği ve görünmeyen cinler gibi, görünmeyen mikropların da çabuk üreyip çeşitli hastalıklara sebep olabileceği hakkında da bazı alimler görüş beyan etmişlerdir. Çünkü bazı hadis kaynaklarında cin kavramıyla mikropların kastedildiğini de belirtilir. Ayrıca, Sahabe ve Tabiin döneminde, cinlerin deliklerde yaşadığına dair bir inancın var olduğuna rastlanır.