Cinlerin Şekilleri Hakkında Detaylı Bilgiler

Önceki yazılarımızda sıkça belirttiğimiz üzere; cinlerin tıpkı bizler gibi Müslüman olanı ve olmayanı vardır. Müslüman olan ve yalnızca ibadet ettiği düşünülen cinlerden insanlara genel olarak bir zarar gelmeyeceği düşünülür. Ehl-i sünnet uleması bunları tanır. Sâlih insanlar gibi çoğu alime görünür ve sohbet edebilirler. Kâfir yani inançsız olan cinler, insanlara çeşitli şekillerde zarar verirler. İnsanların yanından ayrılmayıp her şekle girebilirler. Mikrop şekline girip insanın damarlarında dolaşmaları mümkündür. Yalnız inanan Müslümanların kalbine giremez ise de, kalbine vesvese vermesi olasıdır. Kedi, köpek, yılan şekline girdikleri çok görülmüştür. Sizler için cinler nasıl görünür cinlerin şekilleri konularında bilgi vermeye çalışacağız.

Kâfir cin toplulukları, iyi bir insan şekline girip iyi ve faydalı şeyler de yapabilir. Kafir ve fâsıklarla arkadaşlık yaptıklarında ise bu gibi kişileri günaha ve küfre sokarlar. Cinler ve şeytanları, rüyada da görmek mümkündür. Çok güzel bir kadın ya da erkek görüntüsü ile yaklaşıp ihtilâma cinsel manada boşalmaya sebep olurlar.  Herkesin kafir bir cin arkadaşı vardır. Melekler, insanları cinlerin zararından kazalardan belalardan Allah’ın izniyle korur. Ayet-i kerime ve dua okuyup zikirlere sürekli devam eden, Allah-ü Teâlâ’ya sığınanlara da cinler bir şey yapamazlar. 

İnsanlara, hastalıkların tedavilerini ve gerekli terkipleri öğrettikleri, saralıların bedenine girip, ona zarar verdikleri, insanlara nazarlarının değdiği, kitaplarda “daha önce de farklı yazılarımızda ifade ettiğimiz gibi” yazılıdır.

Cinlerin Sınıfları Nelerdir?

Rüzgar ve hava gibi olanları; böcek ve kimi hayvancık gibi olanları ve emir ve yasaklarına uymakla vazifeli olanları mevcuttur. Bunlara hesap ve azap da vardır. Ateş ve havadan yaratıldıkları için çabuk hareket ederler lakin hafif bir çarpmada da hemen ölebilirler.  Ömürleri kısa, din bilgileri azdır ve kibirli fazladır, birbirleri ile hep dövüşüp ve savaşırlar. Ölümleri, yerde kaybolmakla olur. İhtiyarları gençleşir, çocukluk haline döner ve ölerek yerde kaybolur. 

Şeytan da cinlere benzer şekilde, havadan ve ateşten yaratılmıştır; lakin cinlerde hava, şeytanda ateş fazladır. Cinlerin tıpkı bizim gibi kafir olanları olduğu gibi Müslüman olanları da vardır. Şeytanların ise tümü kafirdir.

Geçmişte olan biten şeyleri cinlere sormak, kimi alimlere göre caiz; (ancak) ileride olacak şeyleri sormak câiz değildir. Çünkü geleceği ve gaybı ancak yüce Allah-ü Teâlâ bilir. İnançsız cinler, yalancı oldukları için olmuş şeyleri de görmeden gördük diyebilmektedirler. Cinciye giderek, insanı cinden kurtardığına inanıp, ona ücret vermek caiz değildir.