Cinlerle Arkadaşlık Kurmak Caiz midir?

Kuran-ı Kerim’de cinlerin nasıl idare edileceği ve onlarla nasıl arkadaşlık kurulacağı hakkında malumat bulunmaz. Kuran; cinlerle irtibat kurmayı ise doğru bulmaz. Bu yüzden İslam dininde Hüddam da günah sayılır. Cinleri kendinize göre iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz amaçlarla kullanmak veya onlardan bir şeyler talep etmenin dinimizce yanlış olduğuna inanılır.

İnsan; mahiyeti ve yapısının yanı sıra her bakımdan cinlerden üstündür. Semavi bir dinden ders almayan bazı cinler bu üstünlüğünü kabul etmeyerek onları kıskanırlar.

Cinler, tıpkı şeytanlar gibi insanların üstünlüğünü kabul etmedikleri gibi, bizi çoğu zaman güç durumlarda bırakır ve kendilerine muhtaç olmamız için de ellerinden geleni yapar. Cinlerin yalancılıklarını, tehlikelerini ve yapılarını bilmeyen özellikle işsiz ergenler ve yine inançsız boş beleşler, cinlerden ne yazık ki medet umarlar. Cinlerle arkadaş olabilir miyiz gibi işsiz bir sorunun da cevabını verdik sanırım.

Süleyman`ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.”(Sebe, 34/14)

Bu gibi ezikler; cinleri her şeyi bilip gücü yetecek, üstün kabiliyetli ve kendilerinden üstün görürler. Bu tamamen bir çapsızlıktır. Bir takım yolları ve usulleri bilmekle birlikte cinlerle irtibata geçme bir mürşit ve rehber ister ki gusülsüz ve abdestsizlerin bu işi yapabilmesine imkan yoktur.

Cinlerle arkadaşlık kurulabilir mi sorusuna odaklandığımız bu yazımızda; cinler insanlarla konuşur mu, cinlerin zararları, cinlerle arkadaş olmak istiyorum gibi konu ve başlıklara değinmeye çalıştık. Umarım beğenir ve yorum yaparsınız.