Dâbbetü’l-Arz Hakkında Bilinmeyenler

Kur’anı Kerim’de on dört defa geçen Dâbbetü’l – arz”ın çıkışı kıyamet alametlerinden birisidir. İnsanlarla konuşacağı rivayet edilen Dabbe’tül Arz’dan İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’ın 27. suresinin 82. ayetinde bahsedilmektedir. Peygamber efendimiz bu konuyu şöyle izah ediyor: “Onun alametlerinden biri, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine “dâbbe”nin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda takip edecektir.” (Müslim, Fiten, 118)

Dâbbe, yanında Hz. Musa’nın asâsı ve Hz. Süleyman’ın mührü olduğu halde çıkar. Mü’minin yüzünü asa ile parlatacak, kâfirin burnunu da mühürle damgalayacak. O zamanda yaşayan insanlar bir araya geldiklerinde mü’min- kâfir belli olacaktır.”(Ahmed b. Hanbel, “Müsned”, II/491)

Ayetlere göre, arzdan çıkacak bu dâbbe insanlara konuşacak, ilahi ayetlere tam inanmadıklarını söyleyecektir. Arapçada “yavaş ve sessizce yürümek; nüfuz ve sirayet etmek”anlamlarına gelen “debb” veya “debîb” kökünden sıfat olan dâbbe, “yeryüzünde yürüyen her tür canlı” ve özellikle “binek hayvanı” anlamlarında kullanılır.

Dâbbetü’l-Arz Nereden Çıkacak?

Dâbbe’nin çıkışı sonrası yapacakları ile ilgili değişik görüşler zikredilmiştir. Ayette insanlarla konuşacağı belirtilirken, Hadis-i Şerifte ise yanında Hz. Musa’ın asası ile Hz. Süleyman’ın mührü olacağı, asa ile mümin yüzlerini aydınlatırken mühür ile de kafirlerin burunlarını kıracağı rivayet edilmiştir. Yine İblisi öldüreceği, kötü fiillerini insanlara haber vererek mümin ile kafirin arasını ayırt edeceği de fiilleri arasında belirtilir. Yanında Hz. Musa’nın Asa’sı ile Hz. Süleyman’ın Mührü’nün olmasından kastınsa; bu kişinin maddi ve manevi birçok harikalıklara sahip olacağı ve bir İslam devleti kuracak güce sahip olacağına işaret ettiği zikredilmiştir.

  1. Rivayet 1: Safa Tepesinden çıkacak.
  2. Rivayet 2: Ecyad Kabilesinden çıkacak.
  3. Rivayet 3: Tihamedeki vadilerden birinde çıkacak.
  4. Rivayet 4: Sedom denizinden çıkacak.

İslam tarihinde Dabbe’tül Arz hususunda çok tartışmalar yaşanmış, kesin bir hükme ise alimler arasında varılamamıştır. Fakat inanılan, kıyamete yakın zamanda Dabbe’tül Arz’ın mutlaka ortaya çıkacağı ve de dabbenin gerçekte ne olduğunun kesin olarak sadece Allah’ın (CC) bildiğidir. Dâbbetü’l-Arz; internet, bilgisayar, bit salgını-çekirge veya kurbağa istilası, tren-otobüs-uçak-araba, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü vb çağa uygun bir çok konuyla ilişkilendirilmiştir. Yaşar Nuri Öztürk’e göre “dabbeh”; “S. W. Hawking” olabilir. Dâbbe kelimesi “canlı, hareket eden varlık” anlamında kullanıldığı için; robot-araç-otomobil-uçak denmesi, bir bakıma yorumun yapıldığı zamana göre anlayışla karşılanabilir.

Dabbet-ül-arz, Musa’nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kafire, Süleyman’ın mührünü vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. [Tirmizi]

Enam suresinin, (Rabbinin bazı ayetleri [alametleri] geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez) mealindeki 158. ayetini açıklayan Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır görmemiş olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz.) [Müslim, Tirmizi, Beyheki]