Dabbetül Arz Hakkında Hiç Duymadıkların

Kur’an-ı Kerimde on dört yerde geçen Dabbetül Arz”ın, yanında Hz. Musa’nın asası ve Hz. Süleyman’ın mührü ile kıyamete yakın ortaya çıkacağı, insanlara mesajlar vereceği hadislerle de sabittir. Otomobil, tren, aids mikrobu ve İnternet için ‘bunlar dabbedir’ diyenler olsa da, merhum Elmalılı Hamdi Yazır Efendiye göre dilde kullanılışı hayvanlara mahsustur. Hatta dört ayaklı hayvanlarda ve onlar içinde bilhassa atta daha çok kullanılmıştır. Peygamber efendimiz şöyle bildirir: “Onun alametlerinden biri, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine “dâbbe”nin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda takip edecektir.” (Müslim, Fiten, 118; İbn Hanbel, “Müsned”, II, 201) Yaşar Nuri Öztürk ise “Dabbetül Arz ünlü Fizikçi Stephen Hawking’dir” diyerek konuya farklı bir yorum getirmiş.

Dâbbe, yanında Hz. Musa’nın asası ve Hz. Süleyman’ın mührü olduğu halde çıkar. Mü’minin yüzünü asa ile parlatacak, kafirin burnunu da mühürle damgalayacak. O zamanda yaşayan insanlar bir araya geldiklerinde mümin- kafir belli olacaktır. (Ahmed b. Hanbel, “Müsned”, II, 491)

Yukarıdaki hadise göre dabbetül arz, yüksek bir kuvvet ve saltanat ile ortaya çıkıp büyük bir İslam devleti kuracak lider olmuş oluyor. Şüphe yok ki, Musa’nın asasına, Süleyman’ın mührüne sahip olan kimse, büyük bir şahsiyet olacaktır. Hem de kötülerden değil, iyi ve hayırlılardan olacak, bütün müminlerin yüzünü güldürecek, kafirlerin burnunu kıracaktır.

Kuranı Kerim’de Neml suresi 82. ayette geçen “dabbetül arz”, alimlerce kıyamet alameti olarak açıklanır:

Tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız da, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler.

“Dabbe” kelimesinin elif lamsız, yani belirsiz isim şeklinde kullanılışı, bunun bilinmeyen, tanınmayan bir varlık olduğunu ifade eder. İbnü Cerir, Huzeyfe b. Esid’den şöyle rivayet eder: “Dâbbe’nin üç çıkışı vardır: Birisinde bazı çöllerde çıkar, sonra gizlenir. Birisinde de, emirler kan dökerken bazı şehirlerde çıkar, yine gizlenir. Sonra insanlar mescitlerin en şereflisi, en büyüğü ve faziletlisi içinde iken yeryüzü kendilerini fırlatmaya başlar. Derken halk kaçışır, müminlerden bir grup kalır, bizi Allah’tan hiç bir şey kurtaramaz derler. Dâbbe de onların üzerine çıkar, yüzlerini parlak yıldız gibi parlatır. Sonra hareket eder, artık ne takip eden yetişebilir, ne de kaçan kurtulabilir. Bir adama varır, namaz kılıyordur, vallahi sen namaz ehli değilsin der. Yakalar, müminin yüzünü ağartır, kafirin burnunu kırar” dedi. “O zaman insanlar ne halde olur” dedik. “Arazide komşu, malda ortak, yolculuklarda arkadaş olurlar”

Dabbetül Arz Hakkında Hiç Duymadıkların başlıklı bu yazımızda sizlere; dabbetül arz ayeti, dabbetül arz nedir diyanet, dabbetül arz kurandaki anlatımı, dabbetül arz neye benzer, dabbetül arz izle, dabbetül arz stephen, dabbetül arz ekşi ve dabbetül arz iyimi kötümü arama sonuçlarıyla alakalı bilgiler vermeye çalıştık umarım beğendiniz.

İbni Mesut’tan nakledilmiştir: “Alimler ölüp ilim ve Kuran ortadan kalktığı zaman yerden onlara konuşacak bir Dabbe (Dabbetül Arz) çıkaracağız.”