Deccal Hakkında Hiç Duymadıklarınız

Deccal kimdir sorunuzun cevabını verelim – Tam alnının ortasında sadece Müslüman kişilerin görebileceği ve kolayca okuyabileceği kefere (kâfir) yazısı olacak Deccal (المسيح الدجّال), kendisini önceleri Peygamber daha sonra da Tanrı olarak insanlara tanıtacak ve dünyaya fitne yayacak; (Yüce Mevlanın izni ile) olağanüstü güçlere sahip olacak bir varlıktır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV), dünya üzerinde Deccal’den daha büyük bir fitne olmadığına, gelmediğine işaret etmiştir.

Deccal, ölüleri dahi diriltebilen, güneşi durdurup zamanlara etki edebilen, ırmakları ters yönde akıtabilecek büyük kabiliyetlere sahiptir. Şüphesiz tüm bu olağanüstü imkanları Allah (CC) tarafından biz kullarını imtihan amacıyla kendisine geçici bir süreliğine verilmiştir. Deccal’in Yahudilerden olduğu ve Yahudi mahallesinden çıkacağı zikredilmektedir. Kendisine evvela Yahudiler ve kadınlar inanacak, peşinden gidecektir.

Bazı şeyleri örtmek, yaldızlayarak boyamak manalarına gelen Arapça ‘decl’ kökünden türeyen bir sıfat olup, son derece yalancı, aldatıcı, hilekar kimse demektir. Ahir zamanda ortaya çıkacaktır. Deccala, “Mesih” kelimesi eklenerek Mesih-i Deccal da denilmektedir. Onun bu unvanla anılacak olmasının sebebi, gözlerinden birinin silik yahut bir başka ifadeyle kör olmasıdır. Kendisini Tanrı olarak tanıtmasının ardından bu arazların ortaya çıkacağı hadis kaynaklarında belirtilir.

Deccal’in ortaya çıkışından evvel 3 sene boyunca yoğun kıtlık ve kuraklık olacağı yine rivayetle sabittir. Roma ve Vatikan Hz. Mehdi tarafından fethedildikten sonra Deccal ortaya çıkacak. Deccal’in ortaya çıkışında, Roma fethedildiği zaman öncelikle halifelik iddia edecek sonrasında da peygamberlik iddia edecek. Lakin Venedik’in en son fethinden sonra, “ben sizin Rabbinizim..” diyecek. Deccalın şerri ve tehlikesi öylesine büyüktür ki, Peygamberimizin (ASM) bizlere buyurduğuna göre ortaya çıktığında, korkudan ve onun şerrinden kurtulmak için inanan insanlar dağlara kaçma zorunda dahi kalacaklardır. Veda Hutbesinde dahi peygamber efendimiz Deccal’dan bahsetmeyi bizlere gerekli görmüştür.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizlere şöyle buyurmaktadır: “Deccal’in ortaya çıkışından evvel üç şiddetli sene olur. İnsanlar o senelerde şiddetli kıtlığa maruz kalır. Sonra ilk yıl Allah semaya emir buyurur, sema yağmurun üçte birini hapseder ve içinde tutar. Yere emreder, yer nebatının üçte birini yine hapseder ve tutar. Sonra ikinci yıl Allah semaya yine emreder, yağmurun üçte ikisini tutar. Yere emreder, nebatının üçte ikisini tutar. Sonra üçüncü sene Allah semaya emreder, yağmurunun tamamını tutar, bir damla dahi yağmur düşmez. Yere emreder, nebatının tamamını tutar, hiç bir yeşillik bitmez! Allah’ın (CC) diledikleri hariç olacak şekilde, çift tırnaklı (geviş getirecek) helak olmayan hiç hayvan yeryüzünde kalmaz!”

Deccal, yeryüzünün tamamını her yerini kırk günde kolayca dolaşarak ayak basmadık bir tek yer dahi bırakmaz. Deccal, doğuda Horasan denilen Şam ile Irak arasında bir bölgeden çıkacaktır. Mekke ve Medine hariç Deccal’in gitmediği uğramadığı hiç bir belde olmayacaktır. Deccal fiziksel olarak; ayakları dengesiz ve çarpık, saçı oldukça kıvırcık ve dik dik, bir gözü kör olup ne yüksekçe ne de çukurca olan biridir. İnanışlara göre Deccal, Müslümanların İstanbul’u ikinci defa fethetmesinden sonra ortaya çıkar. İlk fetih, Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed Han komutasındaki Müslümanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Deccal’den korunmak için Kehf suresinin ilk ayetleri ezberlenmeli ve okunmalıdır.