Deccal ve Hiç Duymadığınız Özellikleri

Deccal, Mehdi ve Hz. İsa ahir zamanda yani kıyamete yakın rivayetler içinde adları geçen en önemli figürlerdir. İlahlık iddia edecek Deccal; olağanüstü yetenekleriyle insanları felakete sürükleyeceği kabul edilen kişidir. Ortaya çıkışı her dönem kainatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiş, Peygamber efendimiz (SAV) de “Hz. Adem’in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise (diğer bir rivayette daha büyük bir fitne) yoktur.” diyerek tehlikeyi işaret etmiş, fitnesinden sakınmış ve bizleri de sakındırmıştır.

Hadislerde genellikle bir kişilik olarak tasvir edildiğinden biz de ulemanın yolundan ilerleyeceğiz. Deccaliyet sapkın bir fikir akımıdır, “şahıs” değildir fikir mecazidir diyen görüşler de mevcuttur. Şiaya göre Mehdi Hz. İsa tarafından Şam yakınlarında öldürüleceği ifade edilmektedir.

Medine’nin yedi kapısı olacaktır ve her kapıda iki melek bekçilik yaparak Deccâl’i Medine’ye sokmayacaktır. (Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 112).

Bozulmuş Tevratta “Antichrist”, İncil’de ise “Armilus” olarak tanımlanır. Konu Kuranı Kerim’de geçmiyor, hadise İslam mitolojisinden ibarettir diyenlere Hz. Muhammed’in sahih bir hadisiyle cevap vermek isteriz: “Sizden herkim Deccal’a kavuşursa, Kehf suresinin başını (on ayeti) ona karşı okusun. Onlar sizi Deccalın fitnesinden korur.”

Yüzyılın başında çıkacağı söylenen Deccal ile ilgili hadislerden diğeri ise şöyledir; “Ben, Deccal ile beraber olanı ondan daha iyi bilirim. Onun yanında akar iki nehir vardır. Onlardan biri dış görünüş itibarıyla beyaz bir sudur, diğeri alevlenmiş bir ateştir. Sizden biri ona yetişirse ateş olarak gördüğü nehre gelsin. Sonra başını daldırıp ondan içsin, çünkü o, soğuk bir sudur. Deccal’in sol gözü yoktur, üzerinde kalın bir perde vardır. İki gözü arasında kafir yazılıdır. Okuması olan olmayan her Müslüman o yazıyı okur.” Cenâb-ı Allah onunla, böyle bir musibetle kullarını imtihan edecektir.

Yeryüzünde 40 gün kalacağı rivayet edilen Deccal’in şerri öylesine büyüktür ki aldatıcı ve inkarcı özellikleriyle ortaya çıktığı zaman inanan insanlar dağlara kaçmak zorunda kalır. Yine de bucak bucak her şeyi dolaşacağı için kaçmak da bir fayda sağlamaz. Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa hariç her yere gider. Yağmur yağdırıp bitkileri yeşertir, ölüleri diriltir akan ırmakların yönünü çevirir. Esmer ve parlak tenli bir genç olduğundan, kısa boylu olmasına rağmen heybetli durduğundan ve iki gözünün arasında KAFİR yazdığından bahsedilir.

Deccâl, Medine dışındaki işlenmedik tarlalara kadar gelecek, o günün en hayırlı insanı çıkıp Deccâl’e, “Şehadet ederim ki sen, bize Rasûlullah’ın sözünü ettiği Deccâl’sin” diyecektir. Deccâl de yanındakilere, “Ne dersiniz, bu adamı öldürsem, sonra diriltsem şüphe eder misiniz?” diye soracak, oradakiler de “hayır” diyecekler. Bunun üzerine Deccâl onu öldürecek, sonra diriltecek. Dirilttiği adam o anda: “Vallâhi senin hakkında hiçbir zaman şimdikinden daha basiretli etli olmamışımdır” şeklinde cevap verecektir. Deccâl onu tekrar öldürmek isteyecek ama buna gücü yetmeyecektir. Bu şahsın Hızır (a.s.) olduğu söylenir. (Buhârî, Fiten, 27; Müslim, Fiten, 112)

Hz. İsa peygamber olarak değil, bir tevhit mücadelecisi olarak gelecek. Deccal, Hz. İsa ve Mehdi ile savaşacak ve öldürülecek. Hz. İsa’nın normal bir ölümle öleceği ve Hz. Peygamber’in yanına, Medine’de gömüleceği ve sonra kıyametin kopacağı ifade edilir. Bu yorum Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na aittir.

Deccal ve Hiç Duymadığınız Özellikleri başlıklı bu yazımızda sizlere; deccal ile ilgili hadisler, deccal özellikleri, deccal nedir, deccal kim olabilir, deccal neye benzer, deccal kimdir, deccalin ölümü ve kuranda deccal arama sonuçlarıyla alakalı bilgiler vermeye gayret ettik umarım beğenirsiniz.

Deccal fitnesinden Allah’a sığınırız.