Define Arayanları Bekleyen Tehlikeler

Defineyi belli bir süre cinlerin sahiplenebileceğine “bekçilik yapabileceğine” dair olan – kimilerine göre batıl – inanç belki gömenler belki de rahatsız edilmek istemeyen yöre halkı tarafından uyduruldu bilinmez ancak son aylarda özellikle medyada sık karşımıza çıkan “define kazaları” bizleri böylesine bir yazıyı kaleme almaya itti.

Bazı cinlerin ve şeytanların Hz. Süleyman’ın emrine verilmesi; derin denizlerden ve bilinmezlerden çok değerli hazinelerin bulunup getirilmesi; değerli mabetlerin inşa edilmesi, Kuran’da ve farklı İslami kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır: “Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yere yumuşacık akardı. Dalgıç ve yapı ustası şeytanları da. (Sa’d 37 – 38)” veya “Bereketli kıldığımız yere doğru, Süleyman’ın emriyle yürüyen şiddetli rüzgarı, onun buyruğuna verdik. Biz her şeyi biliyorduk. Onun için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan da onun buyruğu altına verdik. Onların hepsini biz gözetiyorduk. (Enbiya 81 – 82)” gibi…

Belki de defineyi başkalarına kaptırmak istemeyen uyanıkların, ya da girişte ifade ettiğimiz bölgenin güvenlik nedenleriyle yerel destekçileriyle alakalı ancak bir kısım definenin tılsım ve muskalarla korunduğu, definecilerin başına çeşitli kazaların gelebileceği hususu da atlanmamalı. Özellikle definecilik işlerine meraklı kişiler bu konulara iyi bilir. Kuran ve sünnette bir nass bulunmadığı için şu aşamada mevzuya net yanıtlar vermek mümkün değildir.

definecilik

İslam Hukukuna Göre Definecilik

Eski eserlerde rikâz kelimesi de define olarak kullanılır. İslamiyet öncesi gömüldüğü tespit edilen defineye, “kenz-i Câhili, bu dönem sonrası gömülen defineye de “kenz-i İslam denilir. Fakihlerin ortak tespitine göre İslamiyet öncesi dönemden kalan gömüler kural olarak beşte bir (humus) oranında vergiye tabidir ve denizden çıkanlar da bu duruma dahildir. Efendimizin; “Maden ve definelerde (rikâz) beşte bir zekât vardır” atlanmamalıdır. Alimler arasında ittifak edilen görüş İslami devirlere ait olduğu tespitle beraber üzerinden asırlar geçtiği için sahibinin bulunmasına olanak bulunmayan bu ve benzer definelerin, içinde bulunulan toplumun ortak faydası için harcanmak üzere hazineye devredilmesi gerektiğidir.

Definecileri Bekleyen Tehlikeler

Yılan, böcek ve akrep gibi çoğu zehirli hayvanların ısırması, göçük tehlikesi, makine kullanımına bağlı kazalar, ortama bağlı hidrojen peroksid (veya egzoz) zehirlenmesi ve gömü tuzakları, resim kazı yerine bilinçsizce girişilen işler, dolandırılma, defineci dolandıran hocalar (!) ve sonrasında akıl sağlığını kaybetme “devlete pay vermemek” adına atılan adımlarla karşımıza çıkabilecek sıradan lakin ciddi can kayıplı hadiseler… Karaköy’de altın dedektörü satanlar hariç bu işten ekmek yiyenler pek olmuyor. Ülke olarak kültür miraslarımızın defineciler tarafından talan edilmesine bir dur demeliyiz.

“Define Arayanları Bekleyen Tehlikeler” başlıklı bu kısa ve mistik yazımızda sizlere; definecilik nasıl yapılır, definecilik işaretleri, definecilik nedir, definecilik ekşi, definecilik hakkında herşey, definecilik terimleri, definecilik bulmaca, define hikayeleri ekşi başlıklarıyla alakalı biraz teknik biraz da korkutucu bilgiler derledik, bu işlerle ilgiliyseniz umarım beğenir ve yazımıza oy verirsiniz.