Dövme Yaptırmak | İslam ve Diğer Dinlerde Hükmü

Cahiliye devrinde Araplar; dövmeyi süs için yaparken; dövme ile bedenlerine çeşitli şekil ve suretler yaparak bununla güç kazandıklarına inanırlardı. Bugün ise bu durum özentiden öteye geçmemektedir. Genellikle mavi rengin tercih edildiği ilkel yollarının aksine günümüzde özel olarak imal edilmiş elektrikli kalemler kullanmakta ve şahsın acı duymaması için cildine lokal anestezi dahi uygulamaktadır. Durum İslamda, fıtratı bozma olarak nitelendirilerek yasaklanmıştır (Nisa 4/119).

Hz. Peygamber, süslenmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyelerı, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah’ın rahmetinde uzak olacağını bildirmiştir. (Buhari, Libas, 83–87; Müslim, Libas, 33). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir. Bir fiili işleyenin Allah tarafından lanetlenmesi onun haram olduğunu ifade eder. (bk. Buhârî, Libâs, 87; Müslim, Li­bas, 119-120)

Dövme yaptırmanın dinî hükmü açısından kadınla erkek arasında fark yoktur.

Dövmeci

Diyanet İşleri Alo Fetva Hattı; “Caiz değildir. Vücudunuza yapacağınız şekiller hele hele yılan gibi figürler yasaktır günahtır.” Diyerek durumu özetlemiş. Ararsanız alacağınız yanıt budur arkadaşlar. Musevi dininin temel ilahi metni olan Tora/Tevrat metinlerinde de dövme günah olarak kabul edilmektedir. “Ölüler için bedeninizde yara açmayacaksınız, kendinize dövme işaret koymayacaksınız” (Levililer, 19/28) cümlesiyle yasak kapsamı net olarak ifade edilmiştir. Hıristiyanlık ise putperestlik tehlikesi yoksa konuyu sorun etmemekte.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman; “Dövme deri altına renk veren bir madde yerleştirilerek yapıldığı için deri üstüne suyun temasına engel olmaz. Bu sebeple abdest ve guslü olur; dövme bunlara zarar vermez, engel olmaz.” yorumunda bulunuyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise konuyla ilgili bir ayet bulunmadığını ancak konunun hadisle sabit olduğunu belirterek; “Hz. Peygamber hem insan vücudu üzerindeki bu tür oynamaları hem statü ifade etmeyi hoş görmediği için dövmeyi yasaklıyor ama dövmenin yasak olması alınan abdesti ve kılınan namazı geçersiz kılmıyor. Gusül veya abdestin kabul edilmesi ayrı bir şey, dövmenin yasaklanmış olması ayrı bir şey.” diyerek konuyu toparlıyor.

Dövme; namaz kılmaya, ibadetlerin yerine gitmeye, camiye ve cemaate gitmeye, Kuran okumaya da asla engel değildir. Allah’tan mağfiret diler, tövbe istiğfar edersek inşallah kabul edilecektir.