Elmas Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Elmas, dünya üzerinden bilinen en sert materyallerden biri olup, mali değeri çok yüksektir. Karbon elementinin değişik bir halidir denilebilir. Fransız bir kimyacı Lavoisier, elması yaktığında meydana çıkan gazın sadece karbondioksit olduğunu vurgulamış ve saf karbon olduğu iddia etmiştir. 3547 santigrat derecede eriyen elmasın en belirgin özelliği bu maddenin sert olmasıdır. Sertlik derecesi 10 olduğu için en yüksek orana sahip madde elmastır. Elmas; Güney Afrika, Rusya, Avustralya, Kanada, Botswana ve Kongo gibi yerlerde yoğun olarak üretilmektedir. Zamanımızda hala en değerli ziynet eşyalarının ilk sırasındadır. Elmas, pırlantanın kesilmemiş ham hali demektir.

Bu yüksek sertlik derecesi ile diğer bütün mineralleri çizebildiği manasına da gelmektedir. Bu yüzden, endüstriyel planda tercih edilen bir madde haline gelmiştir. Bununla beraber; parlaklığı, sertliği ve ışığı mükemmel bir biçimde kırması ile takı olarak en revaçta ziynet eşyalarından da biridir.

Elmas, belirli bir sıcaklıkta ve basınçta oluşur. Bu etkileşimin gerçekleştiği alanlar, yerkürenin çekirdeğe yakın kısımlarıdır. Elmasın yaklaşık üçte biri, ziynet eşyası olarak değerli taş statüsünde olmakta, kalanı da endüstriyel amaçlarla tercih edilmektedir. Elmas, yeryüzünde karşımıza çıkabilecek doğal madenlerin en sertidir. Elmas, saf karbondan mamul kristalize bir mineraldir. Şahane bir iletken olan bu maden, aynı esnada ısı yansıtıcısı ve en saydam maddedir. Yeryüzünde kayıtlara geçen en genç elmas, yaklaşık 1 milyar, en yaşlısı da 3,5 milyar yaşındadır. M.Ö. 500 zamanlarda Hindistan’da bulunan elmaslar, Romalılar tarafından ticareti yapılan da bir maddeydi.

Ortaçağ Avrupa’sında bu değerli madenin kıymeti anlaşılınca dönemin aristokratları elması bulmak için her türlü girişimlerde bulunmuşlardır. Bu yıllarda elmasın en iyi kalitede olanları Hindistan’da karşımıza çıkıyor, daha az kaliteli görülenler de Avrupa’ya ulaşmaktaydı. Bunun sonucunda elmasın parlatılması yoluna gidilmekte ve göz alıcı bir biçime getirilmekteydi.

Elmas, yeryüzünde volkanik kimberlit kayalarında bulunur. Diğer kayaların içinden çıkan elmas, kimberlit kayalarının aşınması ile kayaların değişimi ile oluşmaktadır. Kimberlit, magnezyum ve demirden oluşan volkanik kayalara denmektedir. Bunlara ek olarak; kalsit, olivin, ilmenit, mika gibi maddelerde kimberlit kayasında karşımıza çıkar. Yeryüzünde en nadir, yaşı ve simgesel özellikleri ile en anlamlı, göz kamaştıran bir mücevher elmastır. Bütün elmaslar eşsiz ve tektir.