Empresyonizm Nedir?

Aydınlanmanın romantik tarafı üzerine oturan, geçmişin kalıp ve biçimlerini reddeden bir akımdır. Bu akımdaki ressamlar; resmetmez, fotoğraflamaz, sadece izlenimini verirler. Bu izlenimi verebilmek için de küçük bir çayırı 300 renk, küçük bir burnu 10,000 fırça darbesi ile bezerler. Öncüleri; Vincent Van Gogh, Edgar Degas, Alfred Sisley, Monet, Manet, Toulouse Lautrec, Renoir, Gaugin ve Paul Cezanne’dır. Dönemin ünlü Fransız ressamı Claude Monet; güneşin, deniz üzerindeki izgisini gösteren bir tabloya «Impression» adını verdikten sonra, tabloyu sergide gören bir gazeteci, ilk defa «empresyonizm» deyimini kullanmıştır.

Empresyonist ressamlar nesneyi olduğu gibi değil gördükleri gibi çizerler. Yani kendilerinde oluşan görsel intibayı yansıtabilme gayesini güderlerdi. Günün aynı saatinde aynı yerde aynı şeyin resmini açık havada yaparlardı. Hatta çalışmaya başlayınca hava sisli ve puslu ise öbür seansta da sisi ve pusu beklerlerdi.

Tanınan en ünlü ressamlardan Vincent Van Gogh da bir empresyonisttir. Sanatçı, önemli eserlerinden biri olan Yıldızlı Gece tablosunu, sanatoryumdaki odasındayken yapmış, gündüz gördüğü gökyüzünü hayalinde canlandırarak geceye uyarlamıştır. İzlenimcilik olarak tercüme edilmesine rağmen empresyonizm bu ifadeden tam olarak anlaşılamamaktadır. Empresyon’u izlenim değil de intiba yani etki olarak almak daha doyurucu olmaktadır.

Empresyonizm

Akımın çıkışı, fizikte optik kavramının irdelenmesi ve fotoğraf makinesinin icadından sonraya rast gelir. empresyonistlerin felsefelerinin temelinde çağdaş bir idealizm kavramı vardır: “madde mi önce gelir yoksa ışık mı?” sorusuna ışık yanıtını verirler ve bunu da “eğer ben gözlemci ve insan olarak o maddeyi göremezsem ve algılayamaz-sam o maddenin varlığının bir anlamı yoktur” düşüncesiyle temellendirirler. Önemli olan objenin varlığı değil, insanın objeyi algılayabilme gücüdür ve bu da sadece ışığın varlığıyla mümkündür.

Empresyonist sanatçılar, kendilerinden öncekilerin aksine, bir atölyede, kapalı mekanlarda çalışmak yerine ilk kez doğaya çıkma isteği ve ihtiyacı duymuşlar ve bu ortamları ve manzaraları ışığı gözlemleyerek resmetmişlerdir; günün farklı zamanlarında ışığı ve gölgeyi incelemiş, resimsel anlamda deneyler yapmış ve deneyimler elde etmişlerdir. Bu bağlamda empresyonizm renkçi bir akımdır, zıt renklerin oluşturduğu güçlü etkiden yararlanır.

Bu dönemin en meşhur Türk empresyonist edebiyatçıları; Ahmet Haşim, Cenab Şahabettin ve Ahmet Muhip Dıranas‘tır. Ayrıca Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da empresyonizmden etkilendiği düşünülür.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak oturduğunuz yerden kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir