Enver Paşa Hakkında Bilinmeyenler

Halk ve yılların aydınları tarafından Enver Paşa olarak anılan asker ve siyasi kişi İsmail Enver, 23 Kasım 1881’de memur bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. 1908 senesinden itibaren Osmanlının son zamanlarındaki kaderini adeta belirleyen İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurucu kişisi ve önderlerindendir. 1913’deki Bâb-ı Âli Baskını adı verilmiş askeri darbe sonrası söz konusu cemiyetinin iktidara gelmesini sağlar. Dönemin aydın kişilerinin muhalefetine rağmen 1914’te Almanya ile askeri ittifak benimser, Osmanlının yeni zabitler ve teçhizatlarla I. Dünya Harbine katılmasını ısrarla savunmuş, muharebe zamanlarında çok genç zamanlarında “Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili” sıfatıyla askeri politikayı adeta tek başına idare etmiştir. 1.Dünya Savaşı sonrasında, Almanya’nın yenilişi ve Osmanlıyı Sevr’e sürükleyen hezimetin sonrasında Kasım 1918’de ülkeyi terk eder.

Enver Paşa

Yetenekli bir komutan olan Enver Paşa, o senelerdeki yaşamı ve görgüsüyle, Fransızca ve Almanca dil bilgisiyle, hitabetiyle başarılı bir kurmay subaydı. Osmanlı, 1. Dünya savaşında çok hazırlıksız yakalanmasına rağmen, dünya savaşına girilirken iyi eğitim almış, Arap çöllerinden Güney Avrupa’ya kadar her karış coğrafyayı çatışmalarla öğrenmiş, Balkan ve Trablusgarp hezimetlerinin trajik tecrübelerinden olgunlaşıp çıkmış bir genç subaylar zümresi dünya harbini kendisinden umulmayacak kadar başarılı ilerletmiştir. Hayatında Alay kumandanlığı görevinde dahi bulunmamış-yapmamış Enver’in kısmi yetenek ve tecrübelerinden ziyade gençlik yıllarının verdiği heyecanıyla ordusuna komuta eder. Amaçları 1878 Berlin Antlaşmasında yitirilmiş topraklar geri kazanmaktı ve Alman destekleriyle de başarı kazanacağına inanıyordu. Enver Paşa; Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa’nın hava muhalefeti, ayaz, karın muazzam şiddeti gibi mühim uyarılarına kulak asmadan ve taarruz emri verir. III. Ordunun Sarıkamış’daki imha emridir adeta bu. Sarıkamış, Süveyş cephesi gibi benzer facialar yanında Kut’ül Ammare’deki zafer moralleri yükseltir.

İttihat Terakki’nin ileri gelen kişileri, ilk olarak Enver Paşa girişte de belirttiğimiz gibi  ülkeyi terk ettiler. Kimilerine göre de kaçtılar. Kendilerine göre asıl gerekçeleri, kurulan hükümletin son padişah VI. Mehmet Vahdettin’in çevresindeki yeni adamlarının kendilerine adil bir yargılama yapmayacağı şeklinde olacaktır. Enver Paşa’nın; Türkân Mayatepek (ö.1989) ve Mahpeyker Ürgüp adında kız çocukları ve Ali Enver Akoğlu (1921-71) adında bir oğlu mevcuttu. Enver Paşa, Genel Kurmay eski başkanlarından Kazım Orbay’ın da aynı zaman da kayınbiraderiydi.

Enver Paşa, halife damadı ve başkomutan sıfatıyla Sovyet Rusya’ya ve Türkistan’a vardığında karmakarışık Rusya’da özellikle Orta Asyalı Soydaşlarımızın desteğini kazandı. Buna Türk olmayan Tacikler de dahil edilebilir. Basmacı hareketi olarak tanımlanan güç hepsini içermekteydi; son anlarda bile tüm bu kişiler Turan fikrinin ölümü savunucusu Enver Paşa’nın yanındaydı. Paşanın Ruslarla mücadeleye giriştiği 1918 yılından beri doğan erkek bebeklerin arasında Enver ismi en kalabalık “isim grubunu” oluşturmaktadır. Tacikistan’daki türbesi de çok uzun yıllar boyunca yerli halk tarafından ziyaret edilir. 4 Ağustos 1922’deki bir Kurban Bayramı esnasında Tacikistan’da, Belçivan yakınlarında Agop Melkovian idaresindeki Bolşevik Ruslara karşı yapılan bir çatışma üzerine düşen havan topuyla 42 yaşında hayatını kaybetti ve o bölgedeki Çeğen köyüne defnedildi. Kimilerine göre de mitralyöz ateşi üzerine koşarken hakka yürür.

3 Ağustos 1996’da İstanbul’a getirilen naaşı bir gece Taksim’deki Gümüşsuyu Askeri Hastanesinde kalacaktır. Ölüm yıl dönümü olan 4 Ağustos 1996 tarihinde, Şişli Cami’ndeki 8 imamın refakat ettiği cenaze merasiminin ardından Şişli’deki Abide-i Hürriyet Tepesinde defnedildi.

Anket doldurarak ayda minimum 50 dolar kazanmak istemez misiniz? Ysense'e abone olabilir, anketleri doldurarak oturduğunuz yerden kazanmaya başlayabilirsiniz. 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir