Evliyalar ve Kerametleri Hakkında

Genel olarak kabul gören ve bizim de itikadımız olan Ehl-i sünnet akaidine göre, velilerin kerametleri, yaşanmış evliya kerametleri haktır ve caizdir. İtikatta mezhebi olan Mutezile ile Şia hem veliyi hem de kerameti inkar eder. Keramet onlara göre caiz değildir. Tasavvufta kullanılan önemli kavramlardan olan keramet, yüce Mevla’nın sevgili kullarına bir ikramı ve kalplerine bahşettiği bir ilhamıdır. Yaratan bahşeden ise sadece yüce Allah (CC)’dur. Velinin bu yaratmada hiçbir müdahalesi yoktur.

Cenab-ı Hak, peygamberlerine davalarını ispat için “mucize” verdiği gibi, velilere de “keramet” denilen bazı harika haller ihsan etmiştir. Hz. Meryem’e indirilen sofra, Ashab-ı Kehf’in uykusu, Belkıs’ın Tahtının getirilmesi, Meleklerin Sandık taşıması ve Hz. Meryem’e Cebrail (as)’ın gelmesi keramet örnekleri olarak zikredilir. Velîlerin en üstünü Ebû Bekr Sıddîk, devamında Ömer-ül-Fârûk, daha sonra Osman-ı Zinnûreyn, ondan sonra da Aliyy-ül-Murtezâ’dır (RA).

Keramet Nedir?

Kişi veya topluluğu ya da masumları tehlikeli hallerden kurtarma. Hayvanlarla konuşup cansız varlıkları buyruğuna alabilme. Başka bir varlığa dönüşme yahut maddeyi dönüştürebilme. Farklı yerlerde bulunma veya uzaktaki olayları görebilme. Su üzerinde yürüyebilmek, açlık çekmemek. Ölülerle haberleşme, kendi ölümünü bilebilme. Berzah aleminden haber verebilme, ölüm sonrası bedenini koruyabilme. Peygamberlerle buluşma önemli kerametlerdendir.

Kişinin ibadeti, ibadeti, salih ameli bulunmamasına rağmen, olağanüstü halleri gözüküyorsa, keramet sahibi insanlar arasında gösteriyorlarsa buna keramet değil istidrac denir. Keramet ile istidrac arasındaki mesafe yerle gök arası gibidir. Özetle İstidrac, yüce Allah’a yakınlığı olmamasına rağmen kişilerde gözükebilen olağanüstü hallerdir. Kişi istidrac sahibiyse, peşinden gidilmesi bizleri şüphesiz helake sürükler. İşte bu sebeple, her olağanüstü halin keramet olmadığını çok iyi bilmeliyiz. Evliyanın birbirinden üstünlüğü, kerametlerine değil Allahü teâlâya ne kadar yakın olduğuna bağlıdır.

Peygamberimizin ve alimlerin feyiz ve bereketlerine ancak onlara uymak kabiliyetinde olanlar kavuşabilir. evliyayı ve onların üstünlüğünü kavrayabilmek için, harikalarına kerametlerine bakmak cahillik olacaktır.