Gezegenler Hakkında Bilgiler

Bir yıldızın çevresinde dolanmakta olan gök cismi, gezegen yahut planet; en sade anlatımıyla, Güneş Sistemi içinde, Güneş’in direk uydusu konumunda olan ve Uluslararası Gökbilim Örgütü (IAU) tarafından bu tanıma uygun bulunmuş sekiz gök cismidir. Bu tanımın sınırları, gelişen uzay teknolojileri ile birlikte bulanıktır zira bu cisimlerle; hacim, yörünge ve fiziksel yapıları açısından aynı gruba konabilecek yeni gök cisimlerinin bulunması, diğer yandan başka yıldızların etrafında da Güneş Sistemimiz gezegenlerine benzer gök cisimlerinin gezindiğinin saptanması “gezegen nedir” sorumuzun alanını geliştirir. Güneş’e yakınlık sıralarına göre gezegenler şunlardır: ☿ Merkür ♀ Venüs ⊕ Dünya ♂ Mars ♃ Jüpiter ♄ Satürn ♅ Uranüs ♆ Neptün.

Daha önce gezegen olarak tanımlanan Plüton IAU’nun yeni kriterlerine göre Cüce Gezegen olarak kabul edilmektedir. Güneş dışı gezegen, Güneş Sistemi’nin çok dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde yer alan gezegendir. 1990’lı yıllarda teknolojinin bu alanları fark edecek kadar gelişmesiyle ilk kez dolaylı yoldan bir Güneş dışı bir gezegen tespit edilmiştir. Şimdiye kadar 800’den fazla Güneş dışı gezegen tespit edilip kayıt altına alınmıştır. Bu gezegenler Güneş Sistemi’nin gezegenlerine nazaran çok uzakta bulunmasından dolayı çoğu Jüpiter’i andıran gaz devleridir.