Faziletli Zikirler Listesi – Sadece 15 Dakikanı Alacak!

Dünya ve Ahiret hayatımız için bizlere son derece faydalı olacağına inandığımız zikirleri paylaşmak isterim. Yüce Allah (CC) Kur’an-ı Kerimde bizlere şöyle buyurmaktadır: “…Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ın zikriyle mutmain olur (Allah’ı anmakla sükunet bulur).” (Ra’d, 13/28)

Yine Bakara, 2/152’de yüce Allah bizlere şöyle seslenmektedir: “Öyleyse siz Beni zikredin ki Ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.”

Benim de her gün devam ettiğim bu faziletli zikirler ile inşallah en kısa sürede feraha ve dünya ahiret mutluluğa kavuşacaksınız.

→ Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

Ebu’d-Derdâ RA’dan rivayetle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle seslenmektedir: “Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terk etmesin, her kim sabahladığında yüz kere: ‘Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)’ derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.”

→ Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr

Hz. Ebû Hüreyre RA naklediyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Kim, ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir ayrıca lehine yüz sevap yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.”

→ Lâ ilâhe illallâhu’l Melikül Hakkul Mübin

Hazreti Ali radıyallahu anh’tan bizlere rivayet edildiğine göre, peygamber efendimiz Rasulullah aleyhissalatü vesselam tüm Müslümanlara şöyle buyurmaktadır: “Her kim günde yüz kere ‘Lâ ilâhe illallâhu’l Melikül Hakkul Mübin’ derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar.”

→ Lâ ilâhe illallah

Ebu’d-Derda (RA)’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz bizlere şöyle buyurmaktadır: “Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.”

→ Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh

Bu zikir de geçim sıkıntısına çare arayan kardeşlerimize gelsin! Esed İbni Veda (RA) rivayetiyle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere şöyle buyurmakta: “Her kim, her gün, yüz kere: ‘Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh’ derse, fakirlik, ebediyyen ona isabet etmez.”

→ Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm

Ebû Hüreyre’den (RA) bizlere rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm Müslümanlara şöyle buyurdu: “Dile hafif, mîzana konduğunda ağır gelen ve Rahmân olan Allah’ı hoşnut eden iki cümle vardır: ‘Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm’: Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Ben Yüce Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim.”

→ Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber

Yine alimlerden Ebû Hüreyre’nin rivâyetine göre Peygamber efendimiz bizlere şöyle buyurdu: “Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir.”

→ Estağfirullah

Estağfirullah diyerek sıkça istiğfar etmek sürekli devam etmemiz gereken son derece faziletli bir ameldir. Allahu Tealanın çokça tevbe edenleri sevdiği Bakara Suresi 222. Ayetinde geçmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimiz’in şu iki Hadis-i Şeriflerini de paylaşalım: “İstiğfara devam edeni, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır.”, “İstiğfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz.”

Ben şahsen bu zikirlere uzun yıllardır her gün devam ediyorum. Son derece faydasını gördüm fakirlikten kurtuldum umarım sizler de yararlanırsınız. Mevla yar ve yardımcınız olsun.