Hayırlı Evlat için Okunacak Dua

Zekeriya aleyhisselam ve diğer peygamberler böyle dua ettiği için paylaşmak isteriz. Alimlere göre aşağıdaki paylaşacağımız ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye faydalı olmaktadır. Bizler de bu çeşit sıkıntılar yaşadığımız zaman, bu ayetlerle dua etmemiz faydamızadır. Kur’an-ı Kerim’in aktardığımız ayetlerini orijinal olarak okumak daha iyi olur. Ancak bunu bilemeyenler mealinden de dua edebilir.

Hayırlı Evlat için Okunacak Dua

“Rabbimiz, bizim soyumuzdan, neslimizden göz aydınlığı olacak zürriyetler nasip eyle ve bizleri takva sahibi kimselere önder kıl Ya Rabbi…”(Furkan, 25/74.) – “Rabbimiz bize hayırlı evlat ver. Eğer hayırlı evlat bahşedersen elbette sana şükredenlerden olacağız.” (A’raf,7/189.) – “Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır! Bana lütf-u kereminden öyle bir vâris nasib et ki bana da, Yâkub hanedanına da vâris olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbî!” (Meryem, 19/5-6)